Povodom najava zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da će Grad Beograd izdvojiti dodatnih 300 miliona dinara za nabavku i obnovu novogodišnje rasvete i tvrdnje da je grad Beograd višestruko vratio sredstva koje je prethodnih godina uložio, inicijativa Ne davimo Beograd poziva ga da objavi na osnovu kojih analiza ili istraživanja ovo govori.

Grad Beograd je od 2014. godine do danas uložio skoro 500 miliona dinara u novogodišnju rasvetu, a troškovi su iz godine u godinu rasli eksponencijalno od oko 3 miliona 2014. godine, do 204 miliona u 2017. godini. Ove godine troškovi će narasti na čak 340 miliona dinara što je rekordan iznos koji će ukupna izdavanja za novogodišnju rasvetu u prethodne 4 godine popeti na oko 800 miliona dinara. Pored toga što kupljena novogodišnja rasveta ne čini ništa za gradski budžet, ona je svake godine sve skuplja, nabavlje se putem nameštenih tendera, uključena je skoro tokom čitave godine, čime uzrokuje neopravdano visoke troškove struje, a postavljena je tako da na nekim mestima ozbiljno ugrožava saobraćaj.

Pitamo zamenika gradonačelnika Gorana Vesića na osnovu kojih analiza ili istraživanja govori da je Grad Beograd povratio ova sredstva kroz prihode od turizma, kada stručnjaci jasno govore suprotno. I Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije YUTA, ekonomista Ljubomir Madžar i Zlatko Minić iz Transparentnost Srbija javno su negirali povezanost broja turista i ostvarenih prihoda sa novogodišnjom rasvetom.

Goran Vesić u javnosti je već iznosio neverovatne i netačne računice poput one da je za vreme novogodišnjih praznika Beograd posetilo čak 130 hiljada turista od čega je grad zaradio 30 miliona dinara, što je kasnije demantovano iz gradske uprave. Inicijativa Ne davimo Beograd, drugom prilikom kada je govorio o prebacivanju upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorom sa opštinskih na gradsku upravu, koristeći zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja utvrdila je da se Goran Vesić poziva na nepostojeće analize.

Smatramo da je za izabrane nosioce javnih funkciija od ključne važnosti da govore istinu i snose odgovornost za stavove i tvrdnje iznesene u javnosti. Želimo da upozorimo novinare, urednike i medijske radnike da obrate dodatnu pažnju kada prenose izjave Gorana Vesića obzirom da smo više puta utvrdili i dokazali da iznosi neistine.

Podsećamo da je inicijativa Ne davimo Beograd protiv Javnog preduzeća „Javno osvetljenje“ i odgovornih ljudi Gradske uprave i direktora firme „Keep Light“, podnela je krivične prijave zbog nameštanja tendera za nabavku novogodišnje rasvete, i to zbog nabavke 2016. godine i nabavke 2017. godine, kao i krivičnu prijavu zbog nabavke verovatno najskuplje jelke na svetu, koja je građane i građanke Beograda koštala čak 10 miliona dinara.

Uprkos tome što su uslovi tendera takvi da samo jedan ponuđač može da ih ispuni, da je jasno da su zadati parametri prepisani iz kataloga te iste firme i da su troškovi godinama multiplicirani, tužilaštvo je odbacilo sve ove krivične prijave.