program

LJUDI

Radi što efikasnijeg delovanja i ostvarivanja svojih ciljeva, struktura pokreta Ne davimo Beograd zamišljena je tako da sa jedne strane omogući transparentno i demokratsko delovanje svih članova i članica pokreta, a sa druge, efikasno zastupanje vrednosti i politika Ne davimo Beograd.
Organi Ne davimo Beograd su Skupština koju čine svi članovi i članice Pokreta, Veliko veće sastavljeno od koordinatora i koordinatorki opštinskih i tematskih odbora, zatim najviši organ Malo veće sastavljeno od pet članova i članica, Politički savet, Etički odbor i Nadzorni odbor.

Malo veće

Natalija Simović
Natalija Simović
Natalija Simović je aktivna u civilnom sektoru preko 10 godina u oblastima kulture, podrške uspostavljanju usluga socijalne zaštite, ženskih prava i rodne ravnopravnosti, u svojoj trenutnoj profesionalnoj ulozi osmišljava i prati različite strategije podrške udruženim građana da aktivno doprinose promenama u svojim zajednicama širom Srbije. Natalija je u pokretu Ne Davimo Beograd od samog njenog osnivanja, i u prethodnom periodu je bila koordinatorka Ženske grupe, bavila se prikupljanjem finansijskih sredstava za rad inicijative i učestvovala u osnivanju i podršci radu Grupe za osobe sa invaliditetom. Aktivna je članica mreže municipalističkih organizacija širom Evrope za razvijanje feminizacija politike u praksi političkih pokreta.
Radomir Lazović
Radomir Lazović
Radomir Lazović je rođen 1980. godine u Beogradu. Aktivan je u civilnom sektoru više od 10 godina u oblasti kulturnih politika; participacije građana u donošenju odluka o razvoju grada; građanskih, političkih i socijalnih prava; demokratskih inovacija i medija. Tokom proteklih godina učestvovao je u pokretanju nekoliko inicijativa i pokreta (kao što su Ulična galerija, Inex fim, Bioskopi: Povratak otpisanih, Okupacija bioskopa Zvezda, Ministarstvo prostora, Ne davimo Beograd) koji se zalažu za inovativnu upotrebu javnih prostora, pravično upravljanje resursima, transformaciju javnih usluga i pravedno, solidarno i demokratsko društvo. Od 2015. do 2017. bio je predsednik upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.
Biljana Đorđević
Biljana Đorđević
Biljana Đorđević je politikološkinja i docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde predaje kurseve iz oblasti savremenih političkih teorija. Oblast njenog akademskog i aktivističkog istraživanja i delovanja su savremene teorije demokratije, aktivističko građanstvo, politička etika migracija, veza demokratije i feminizma, i socijalni konstitucionalizam. U prethodnom periodu bila je koordinatorka Političkog saveta Ne davimo Beograd i članica Ženske i Socio-ekonomske grupe inicijative NDM BGD. Članica je Predsedništva Udruženja za političke nauke Srbije i Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Upravnog odbora A11 – inicijative za ekonomska i socijalna prava, Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA i međunarodnog opservatorijuma municipalizma – Minim.
Dobrica Veselinović
Dobrica Veselinović
Dobrica Veselinović rođen je 1981. godine u Beogradu, gde je i živeo ceo svoj život. Završio je Prvu beogradsku gimnaziju i Fakultet političkih nauka u Beogradu. Pohađao veći broj letnjih škola, seminara i debata u zemlji i inostranstvu, i održao isti toliki broj predavanja i prezentacija. Više od 10 godina je aktivan u civilnom sektoru. U poslednjih nekoliko godina primarno se bavi pitanjima urbanog razvoja i bori se za javne prostore i javna i zajednička dobra. Jedan je od inicijatora kolektiva Ministarstvo prostora, Inicijative Ne davimo Beograd i Građanskog fronta. Oblasti interesovanja su mu: politička teorija, ekologija i pitanja urbanog razvoja. Voli da organizuje stvari i ljude i pravi situacije koje ljudima izmame osmeh. Trudi se da popravlja pokvareno, otkriva zaboravljeno, sređuje zapušteno i završi nedovršeno.
Robert Kozma
Robert Kozma
Robert Kozma je rođen 1983. godine u Subotici. Diplomirao je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Centralno-evropskom univerzitetu u Budmipešti. U proteklih deset godina osmišljava i sprovodi programe interkulturnog obrazovanja i obrazovanja za demokratiju. U Inicijativi Ne Davimo Beograd je od samog osnivanja, a sada je angažovan u radu Grupe za obrazovanje i istovremeno na razvijanju Građanskog fronta, odnosno savezništva sa sličnim inicijativama i pokretima u Srbiji.

Politički savet

Đorđe Pavićević
Đorđe Pavićević
Koordinator Političkog saveta jeste prof. dr Đorđe Pavićević, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Prof. Pavićević predaje predmete iz oblasti savremene političke teorije na sva tri nivoa studija. Jedan je od akademskih radnika koji uzima aktivno učešće u političkim i društvenim dešavanjima u zemlji i u Beogradu. U prošlom sazivu bio je član Političkog saveta inicijative Ne davimo Beograd. Od početka podržava rad inicijative i savetima je dao neizmerni doprinos dosadašnjem radu pokreta.

Veliko veće

Jelena Vasiljević
Jelena VasiljevićGrupa za obrazovanje
Jelena Vasiljević je viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila je kao nauča saradnica i stipendistiknja na Univerzitetima u Edinburgu i Gracu. U svom naučnom radu najviše se bavila studijama građanstva, kulturom sećanja i istraživanjem medijskih narativa u kontekstu raspada Jugoslavije i ratova iz 1990-ih. Trenutno se najviše zanima za teme političke solidarnosti, aktivističkog građanstva i društvenih pokreta na Balkanu. Autorka je monografije Antropologija građanstva (Mediterran 2016), koautorka studije Demokratizacija odozdo: formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji, objavila je više desetina naučnih članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima. Članica je koordinacionog odbora Mreže za akademsku solidarnost i angažovanost (MASA) i deo je ekspertskog tima BiEPAG (The Balkans in Europe Policy Advisory Group).
Aleksa Petković
Aleksa PetkovićZvezdara
Aleksa Petković je rođen 1995. godine u Užicu. Završio je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Uniterziteta u Beogradu, a trenutno je student master studija. Učestvuje ili je učestvovao u nekoliko društvenih pokreta koji su imali za cilj da isprave nepravde u našem društvu, poput borbe za dom ili borbe za životnu sredinu. Živi i radi u Beogradu.
Branislav Dimitrijević
Branislav DimitrijevićGrupa za kulturu
Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu, autor i priređivač knjiga i publikacija, i kustos izložbi savremene umetnosti. Od 2007. do 2009. bio je pomoćnik ministra kulture republike Srbije za međunarodne odnose i evropske intergracije, i ima iskustvo u kulturnoj politici i kulturnoj diplomatiji. Zalaže se za društvenu transformaciju u Srbiji zasnovanu na građanskim pokretima i ekonomskoj solidarnosti. Podržava levo-zeleni politički kurs pokreta NDMBGD od njegovog osnivanja, a zadatak Grupe za kulturu vidi u procesu koncipiranja trećeg puta u odnosu na dva dominantna kulturna modela, državno-nacionalnog i komercijalno samo-održivog, jer oba otuđuju umetnike i radnike u kulturi od društvene stvarnosti, sprečavaju kulturni razvoj i polarizuju društvo. Grupa za kulturu NDMBGD se zalaže za kulturu koja je otvorena, kritička, konstruktivna, inkluzivna i inovativna, za kulturu koja je javno dobro, dostupnu svima i na raznovrsne načine.
Miloš Hinić
Miloš HinićGrupa za ekologiju
Miloš Hinić, rođen 1980. godine u Beogradu. Obrazovanje stekao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Industrijsko inženjerstvo. Već 15 godina se bavi projektima revitalizacije, modernizacije i energetske efikasnosti industrijskih objekata i postrojenja u Srbiji, Evropskoj uniji i Africi. Aktivan je u lokalnim ekološkim pokretima sa leve obale Dunava, na beogradskoj opštini Palilula.
Posvećenost NDMBGD zaštiti životne sredine, borbi za dostojanstvene uslove rada i života radnika, kao i inicijative za decentralizaciju vidi kao glavne motive za uključivanje u rad pokreta. Posebno zainteresovan za pitanja zelenih radnih mesta i energetsku tranziciju. Koordinator je Grupe za ekologiju od 2022. godine.
Vera Kurtić
Vera KurtićŽenska grupa
Aktivistkinja za ženska, romska i LGBT prava, sa preko 20 godina iskustva rada u domaćim i međunarodnim organizacijama. Osnivačica i članica nekoliko mreža na nacionalnom i međunarodnom nivou koje se bave ženskim i manjinskim pravima, učešćem marginalizovanih društvenih grupa u javnom i političkom životu, kao i antiratnom politikom. Sociološkinja, trenutno angažovana kao konsultantkinja civilnom sektoru i web dizajnerka. U svom teoretskom radu se najviše bavi problemima ukrštanja diskriminacija na osnovu roda, pola, rase, klase i seksualne orijentacije, a u aktivističkom – podrškom u osnaživanju i samoorganizovanju marginalizovanih društvenih grupa. Zalaže se za prava životinja. Veganka.
Dušan Pavlović
Dušan PavlovićRakovica
Rođen je 1980. godine u Beogradu. Veruje u snagu lokalne zajednice i njenu sposobnost da utiče na politike koje se tiču života ljudi na lokalu, kao što su: čist vazduh i čista voda, funkcionalan i moderan javni prevoz kao i druge javne i komunalne usluge, obrazovanje koje je u skladu sa potrebama vremena u kome živimo i kvalitetno zdravstvo koje je podjednako dostupno svim građanima i građankama. Godinama je aktivan u borbi za podizanje svesti o značaju ekoloških tema. Oženjen je, živi i radi u Beogradu.
Aleksandar Stevanović
Aleksandar StevanovićStari grad
Aleksandar Stevanović, magistar finansija, u svojoj profesionalnoj karijeri radio je, između ostalog kao rukovodilac programa finansiranja viših i visokih obrazovnih ustanova pri ministarstvu obrazovanja u Vašington DC-ju, SAD. Jedan je od osnivača “Centra za Otvoreno Društvo” i osnivač i potpredsednik inicijative “Hipodrom u srcu Beograda”. Dobitnik je nagrade National Geographic-a za 2010g. za “Ovambo Oral History Project” sprovedenog u Namibiji, kao i inicijator i koordinator programa usmerenog ka smanjenju konflikata izmedju ljudi i divljih životinja na marginama Nacionalnog parka Etoša pri Ministarstvu Turizma i Životne Sredine u Republici Namibiji. Član je inicijative Ne davimo Beograd i koordinator opštinske grupe Stari grad.
Nikola Bešlić
Nikola BešlićZemun
Nikola Bešlić je rođen 1991. godine u Beogradu, gde je odrastao i završio Fakultet organizacionih nauka. Osnivač je i glavni urednik portala hocupozoriste.rs. Nakon godina simpatisanja učlanio se u pokret Ne davimo Beograd da bi se konačno aktivirao, a ne samo kritikovao vlast u kafani. Smatra da je Ne davimo Beograd politička organizacija koja nosi potpuno nove politike zasnovane na ispravnim društvenim vrednostima poput antifašizma i solidarnosti.
Luka Petrović
Luka PetrovićPalilula - desna obala
Luka Petrović rođen 1994. godine u Beogradu. Trenutno je student doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je zaposlen kao asistent i predaje kurseve iz oblasti istorije političke misli i savremenih političkih teorija. U fokusu njegovog akademskog i aktivističkog istraživanja su pitanja socijalne pravde, demokratije i političke participacije. Član je redakcije portala Mašina i zalaže se za socijalno pravedan i ekološki održiv grad u kojem je politička moć u rukama običnih ljudi.
Zoran Bukvić
Zoran BukvićGrupa za saobraćaj
Zoran Bukvić je već skoro deceniju građanski aktivista, predsednik UG Ulice za bicikliste. Zalaže se za grad sa manje automobila, manje zagađenja i bolje uslove u saobraćaju za pešake, bicikliste, trotinetaše i osobe sa invaliditetom. Živi u Borči, opština Palilula.
Lola Joksimović
Lola JoksimovićGrupa za dobrobit životinja
Lola Joksimović, u nekim krugovima poznata kao Dobrila, ima preko 20 godina relevantnog iskustva u upravljanju brojnim međunarodnim projektima, bila je angažovana kao stručnjak za kulturne odnose između EU i Balkana, nezavisni ekspert Tima Evropa Srbija (DEU), rukovoditeljka tela za implementaciju EU programa za kulturu i kulturni medijator. Takođe je učestvovala na brojnim konferencijama kao govornik i predavač o kulturnim politikama EU, držala treninge o menadžmentu projekata i radila na osmišljavanju, produkciji i razvoju komunikacionih strategija. Koordinatorka je NDMBGD grupe za dobrobit životinja pod geslom: BOLJI GRAD ZA SVE (baš sve). Što se nje tiče, ako je nešto toliko komplikovano da se to ne može objasniti za 10 sekundi, onda to verovatno ne vredi ni znati.
Branislav Cvetković
Branislav CvetkovićObrenovac
Branislav Cvetković rođen je 1995. godine u Beogradu, dok je odrastao u Obrenovcu, u kom je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodna politika. Na istom fakultetu završio je master akademske studije međunarodnih odnosna, modul međunarodna bezbednost. Pokretu Ne davimo Beograd se priduružio sa idejom da podstakne ljude iz svog okruženja da reaguju na nepravdu i da solidarno brane javni interes. Skromno iskustvo rada u civilnom sektoru mu je pokazalo da su promene moguće zahvaljujući građanskom aktivizmu, zalaganju i zagovaranju. Zadovoljstvo pronalazi u muzici, knjigama, filmu i pisanju.
Stevan Banjac
Stevan BanjacČukarica
Stevan Banjac je dugogodišnji aktivista, koordinator teritorijalne grupe Čukarica i stub logistike inicijative Ne davimo Beograd. Rođen je 1983. u Beogradu, živi u Sremčici i uvek se bori prvenstveno za periferna naselja našeg grada. Završio je Petu Beogradsku gimnaziju a kasnije i Fakultet bezbednosti. Steva je pričljiv, neumoran i uvek nasmejan.
Irena Fiket
Irena FiketVračar
Irena Fiket je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je političke nauke i sociologiju na Univerzitetu “La Sapienza” u Rimu, a postdoktorske studije provela je na Univerzitetu u Sijeni, Oslu, Bolonji i Firenci. Objavila je više desetina naučnih radova na teme građanske participacije, aktivističkog građanstva, deliberativne demokratije i rodne ravnopravnosti. Tokom svog petnaestogodišnjeg boravka u Italiji učestvovala je u inicijativama za institucionalizaciju inovativnih modela građanske participacije na lokalnom i regionalnom nivou. Radila je na analizi i sprovođenju eksperimentalnog zakona Regije Toskana kojim se deliberativni model demokratije institucionalizovao. Trenutno rukovodi evropskom Jean Monnet mrežom posvećenom izučavanju i promovisanju aktivnog građanstva na Zapadnom Balkanu, a članica je, i jedna od osnivačica, Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja.
Vladimir Jovanović
Vladimir JovanovićLazarevac
Vladimir Jovanović je rođen 1980. godine. Završio je osnovne i postdiplomske studije germanistike na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. U mladosti se bavio građanskim aktivizmom u nevladinoj organizaciji ,,Škola mira”. Godina dana je proveo na usavršavanju u Nemačkoj u okviru RALF projekta za usavršavanje profesora nemačkog jugoistočne Evrope u organizaciji Geteovog instituta. Koordinator je teritorijalne grupe Lazarevac i glavni politički cilj borbe mu je decentralizacija gradske uprave. Oženjen je i govori nemački, engleski i španski jezik.
Branislav Makljenović
Branislav MakljenovićSavski venac
Branislav Makljenović rođen je 1962. godine u Rudom. Sportski planinarski vodič i pesnik. Odrastao je u Sarajevu, a od 1995. godine živi i radi u Beogradu. Od 1992 do 1995 bio mobilisan u vojsci RS u sklopu ratnih dešavanja. Završio srednju ekonomsku školu u Sarajevu. Studirao biologiju, pa i turizam, ali nije završio. Do 2010. radio u sektoru trgovine. Od 2003. se aktivno bavi planinarenjem. 2009. završio zimsku školu visokogorstva i školu za planinarskog vodiča. Nekoliko godina bio planinarski vodič u PSK Pobeda, Beograd, PSK Balkan, Beograd, PEK Soko Pančevo. 2016. godine osnovao udruženje „Klub Džepovi Prirode“ sa ciljem popularizacije rekreativnog bavljenja planinarenjem i ostalim sportovima u prirodi, kao i ekološkim akcijama. Aktivan i u sferi organizovanja kulturnih događaja (književno-pesnički događaji). 2022. završio školu za sportskog planinarskog vodiča sa licencom. Od 2015. do 2021. napisao i izdao dve knjige poezije i jednu knjigu priča sa planinarenja. Treća knjiga poezije spremna za štampanje. Živi u Sarajevskoj ulici, što je posle Sarajeva, nekako i logično.
Vladimir Tijanić
Vladimir TijanićNovi Beograd
Vladimir Tijanić rođen 1986. godine u Kragujevcu. Živi u Beogradu 17 godina, gde je završio master studije na Građevinskom fakultetu. Već sedam godina se bavi mostogradnjom. Aktivizmom počinje da se bavi u pokretu Ne davimo Beograd. Sa pokretom je učestvovao u mnogim akcijama posebno iz oblasti ekologije, urbanog razvoja i jačanja lokalnih zajednica. Koordinator je opštinskog odbora Novi Beograd. Smatra da je progresivna politika koju vodi Ne davimo Beograd upravo ono što može doneti pozitivne promene u društvu. Podržava ekološki aktivizam i smatra da teme kao što su čist vazduh, voda i zemlja ne smeju biti zapostavljene zbog kapitala. Veruje da je moguća jednakost svih građana i građanki i ozbiljniji pristup rešavanju socijalnih pitanja.

Nadzorni i etički odbori

Predrag Diković
Predrag DikovićNadzorni odbor
Predrag Diković je rođen 1978. godine. Završio je pravni fakultet u Beogradu i specijalističke studije prava EU. Trenutno se bavi advokaturom.
Ima višegodišnje iskustvo u pravnom zastupanju organizacija civilnog društva. Aktivan je u organizaciji K‐Town group iz Kosjerića. Član je pravnog tima i zelene grupe Ne davimo Beograd.
Ljubinka Drobnjak PejčićNadzorni odbor
Ljubinka Drobnjak Pejčić je računovodstvena tehničarka i profesionalna upravnica zgrada. Članica je inicijative NDM BGD i aktivna članica opštinske grupe Čukarica.
Ruža InjacEtički odbor
Ruža Injac ima iskustvo u radu sa različitim organizacijama, kao i koordinacijom zajedničkog rada pojedinačnih udruženja.
Ivana Spasić
Ivana SpasićEtički odbor
Ivana Spasić, rođena 1965. u Beogradu, redovna je profesorka sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde predaje kurseve iz oblasti sociološke teorije i sociologije kulture. Autorka je desetak knjiga i više desetina naučnih radova iz ovih oblasti. Od 1990ih učestvuje u borbi protiv autoritarnih režima, nacionalizma i diskriminacije kroz različite građanske pokrete i inicijative. Temom borbe za demokratiju bavi se i profesionalno, kroz istraživanja. Posebno joj je stalo do vladavine prava, društvene solidarnosti i ljudskog dostojanstva. Članica je pokreta Ne davimo Beograd i njegovog Političkog saveta. Posebno aktivna u opštinskom odboru Čukarica.
Jelena JerinićEtički odbor
Jelena Jerinić je vanredna profesorka i prodekanica za nauku Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Predaje ustavno pravo, upravno pravo i pravo lokalne samouprave. Članica je Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope. Članica je Pravnog tima NDM BGD. Za vreme beogradskih izbora 2018. godine bila je zamenica člana Gradske izborne komisije, na predlog liste NDM BGD. Živi u bloku 28 na Novom Beogradu.