program

LJUDI

Radi što efikasnijeg delovanja i ostvarivanja svojih ciljeva, struktura pokreta Ne davimo Beograd zamišljena je tako da sa jedne strane omogući transparentno i demokratsko delovanje svih članova i članica pokreta, a sa druge, efikasno zastupanje vrednosti i politika Ne davimo Beograd.
Organi Ne davimo Beograd su Skupština koju čine svi članovi i članice pokreta, Veliko veće sastavljeno od koordinatora i koordinatorki opštinskih i tematskih odbora, zatim najviši organ Malo veće sastavljeno od pet članova i članica, Politički savet, Etički odbor i Nadzorni odbor.

Malo veće

Natalija Simović
Natalija Simović
Natalija Simović je aktivna u civilnom sektoru preko 10 godina u oblastima kulture, podrške uspostavljanju usluga socijalne zaštite, ženskih prava i rodne ravnopravnosti, u svojoj trenutnoj profesionalnoj ulozi osmišljava i prati različite strategije podrške udruženim građana da aktivno doprinose promenama u svojim zajednicama širom Srbije. Natalija je u Inicijativi Ne Davimo Beograd od samog njenog osnivanja, i u prethodnom periodu je bila koordinatorka Ženske grupe, bavila se prikupljanjem finansijskih sredstava za rad inicijative i učestvovala u osnivanju i podršci radu Grupe za osobe sa invaliditetom. Aktivna je članica mreže municipalističkih organizacija širom Evrope za razvijanje feminizacija politike u praksi političkih pokreta.
Radomir Lazović
Radomir Lazović
Radomir Lazović je rođen 1980. godine u Beogradu. Aktivan je u civilnom sektoru više od 10 godina u oblasti kulturnih politika; participacije građana u donošenju odluka o razvoju grada; građanskih, političkih i socijalnih prava; demokratskih inovacija i medija. Tokom proteklih godina učestvovao je u pokretanju nekoliko inicijativa i pokreta (kao što su Ulična galerija, Inex fim, Bioskopi: Povratak otpisanih, Okupacija bioskopa Zvezda, Ministarstvo prostora, Ne davimo Beograd) koji se zalažu za inovativnu upotrebu javnih prostora, pravično upravljanje resursima, transformaciju javnih usluga i pravedno, solidarno i demokratsko društvo. Od 2015. do 2017. bio je predsednik upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.
Biljana Đorđević
Biljana Đorđević
Biljana Đorđević je politikološkinja i docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde predaje kurseve iz oblasti savremenih političkih teorija. Oblast njenog akademskog i aktivističkog istraživanja i delovanja su savremene teorije demokratije, aktivističko građanstvo, politička etika migracija, veza demokratije i feminizma, i socijalni konstitucionalizam. U prethodnom periodu bila je koordinatorka Političkog saveta Ne davimo Beograd i članica Ženske i Socio-ekonomske grupe inicijative NDM BGD. Članica je Predsedništva Udruženja za političke nauke Srbije i Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju, Upravnog odbora A11 – inicijative za ekonomska i socijalna prava, Mreže akademske solidarnosti i angažovanosti – MASA i međunarodnog opservatorijuma municipalizma – Minim.
Dobrica Veselinović
Dobrica Veselinović
Dobrica Veselinović rođen je 1981. godine u Beogradu, gde je i živeo ceo svoj život. Završio je Prvu beogradsku gimnaziju i Fakultet političkih nauka u Beogradu. Pohađao veći broj letnjih škola, seminara i debata u zemlji i inostranstvu, i održao isti toliki broj predavanja i prezentacija. Više od 10 godina je aktivan u civilnom sektoru. U poslednjih nekoliko godina primarno se bavi pitanjima urbanog razvoja i bori se za javne prostore i javna i zajednička dobra. Jedan je od inicijatora kolektiva Ministarstvo prostora, Inicijative Ne davimo Beograd i Građanskog fronta. Oblasti interesovanja su mu: politička teorija, ekologija i pitanja urbanog razvoja. Voli da organizuje stvari i ljude i pravi situacije koje ljudima izmame osmeh. Trudi se da popravlja pokvareno, otkriva zaboravljeno, sređuje zapušteno i završi nedovršeno.
Robert Kozma
Robert Kozma
Robert Kozma je rođen 1983. godine u Subotici. Diplomirao je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Centralno-evropskom univerzitetu u Budmipešti. U proteklih deset godina osmišljava i sprovodi programe interkulturnog obrazovanja i obrazovanja za demokratiju. U Inicijativi Ne Davimo Beograd je od samog osnivanja, a sada je angažovan u radu Grupe za obrazovanje i istovremeno na razvijanju Građanskog fronta, odnosno savezništva sa sličnim inicijativama i pokretima u Srbiji.

Politički savet

Đorđe Pavićević
Đorđe Pavićević
Koordinator Političkog saveta jeste prof. dr Đorđe Pavićević, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Prof. Pavićević predaje predmete iz oblasti savremene političke teorije na sva tri nivoa studija. Jedan je od akademskih radnika koji uzima aktivno učešće u političkim i društvenim dešavanjima u zemlji i u Beogradu. U prošlom sazivu bio je član Političkog saveta inicijative Ne davimo Beograd. Od početka podržava rad inicijative i savetima je dao neizmerni doprinos dosadašnjem radu pokreta.

Veliko veće

Jelena Vasiljević
Jelena VasiljevićGrupa za obrazovanje
Jelena Vasiljević je viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila je kao nauča saradnica i stipendistiknja na Univerzitetima u Edinburgu i Gracu. U svom naučnom radu najviše se bavila studijama građanstva, kulturom sećanja i istraživanjem medijskih narativa u kontekstu raspada Jugoslavije i ratova iz 1990-ih. Trenutno se najviše zanima za teme političke solidarnosti, aktivističkog građanstva i društvenih pokreta na Balkanu. Autorka je monografije Antropologija građanstva (Mediterran 2016), koautorka studije Demokratizacija odozdo: formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji, objavila je više desetina naučnih članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima. Članica je koordinacionog odbora Mreže za akademsku solidarnost i angažovanost (MASA) i deo je ekspertskog tima BiEPAG (The Balkans in Europe Policy Advisory Group).
Aleksa Petković
Aleksa PetkovićSocio-ekonomska grupa
Aleksa Petković je rođen 1995. godine u Užicu. Završio je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Uniterziteta u Beogradu, a trenutno je student master studija. Učestvuje ili je učestvovao u nekoliko društvenih pokreta koji su imali za cilj da isprave nepravde u našem društvu, poput borbe za dom ili borbe za životnu sredinu. Živi i radi u Beogradu.
Aleksandra Mališić
Aleksandra MališićŽenska grupa
Aleksandra Mališić je koordinatorka Ženske grupe, u okviru koje vodi Instagram emisiju “Šta žene žele?!”. Rad Inicijative prati od osnivanja, a poslednje tri godine je aktivna u Pokretu. Trenutno je angažovana u Sekretarijatu Ne davimo Beograd, i u koordinaciji rada Građanskog fronta. Završila je osnovne studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je trenutno studentkinja Master studija roda.
Predrag Momčilović
Predrag MomčilovićMeđunarodni sekretarijat
Predrag Momčilović rođen je 1988. godine u Leskovcu, odrastao je u Jagodini, a poslednjih 15 godina živi u Beogradu na Miljakovcu. Osnovne i master studije završio je na Geografskom fakultetu u Beogradu na smeru geoprostorne osnove životne sredine. Iskustvo u međunarodnoj saradnji sticao je kroz rad u Zelenoj omladini Srbije i Federaciji mladih evropskih Zelenih, gde je bio i član izvršnog odbora. Bavi se novinarstvom, istraživanjima na polju levo-zelene teorije, kao i aktivizmom. Autor je knjige “Održivost, odrast i hrana”. Moto: Ako ne možeš da zamisliš da je drugačiji svet moguć, ne znači da nije moguć, samo treba da radimo na tome.
Dušan Pavlović
Dušan PavlovićRakovica
Rođen je 1980. godine u Beogradu. Veruje u snagu lokalne zajednice i njenu sposobnost da utiče na politike koje se tiču života ljudi na lokalu, kao što su: čist vazduh i čista voda, funkcionalan i moderan javni prevoz kao i druge javne i komunalne usluge, obrazovanje koje je u skladu sa potrebama vremena u kome živimo i kvalitetno zdravstvo koje je podjednako dostupno svim građanima i građankama. Godinama je aktivan u borbi za podizanje svesti o značaju ekoloških tema. Oženjen je, živi i radi u Beogradu.
Anđela Ruvidić
Anđela RuvidićZvezdara
Anđela Ruvidić je rođena 1994. godine u Aranđelovcu. Masterirala je na građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo na temu „Uticaj stepena prečišćavanja komunalnih otpadnih voda na kvalitet površinskih recipijenata“. Aktivizmom se bavi dve godine u oblastima ženskih prava, urbanog razvoja grada iz ženske perspektive i ekologije. Koordinatorka je Opštinskog odbora Zvezdara. Angažovana je u radu Ženske i Zelene grupe. Uvek je spremna da inženjerskim pristupom pronađe rešenja za različite probleme.
Zdravko Janković
Zdravko JankovićNovi Beograd i Zemun
Rođen u Zemunskoj bolnici, živi u bloku 45. Otac troje dece, matematičar, zaposlen u marketingu.
U javnim poslovima, tj politici, aktivan od Studentskog protesta 1996-97, preko Studentske unije, Antirantne kampanje, DOSa, SDU do Nedavimo Beograd. Po opredeljenju zeleni antifašista odnosno demokratski socijalista. Koordinator Ne davimo Beograd za Novi Beograd i Zemun.
Aleksandar Stevanović
Aleksandar StevanovićStari grad
Aleksandar Stevanović, magistar finansija, u svojoj profesionalnoj karijeri radio je, između ostalog kao rukovodilac programa finansiranja viših i visokih obrazovnih ustanova pri ministarstvu obrazovanja u Vašington DC-ju, SAD. Jedan je od osnivača “Centra za Otvoreno Društvo” i osnivač i potpredsednik inicijative “Hipodrom u srcu Beograda”. Dobitnik je nagrade National Geographic-a za 2010g. za “Ovambo Oral History Project” sprovedenog u Namibiji, kao i inicijator i koordinator programa usmerenog ka smanjenju konflikata izmedju ljudi i divljih životinja na marginama Nacionalnog parka Etoša pri Ministarstvu Turizma i Životne Sredine u Republici Namibiji. Član je inicijative Ne davimo Beograd i koordinator opštinske grupe Stari grad.
Jasmina Šuša
Jasmina ŠušaGrupa za zaštitu životne sredine
Jasmina Šuša je profesorka srpskog jezika i književnosti i pesnikinja. Inicijativi Ne davimo Beograd pridružila se 2017. godine, sa željom da doprinese borbi za povratak našeg grada u naše ruke.Smatra da je razvijena zelena politika, koja se institucionalno dosledno sprovodi, jedna od osnova dobrog života u gradu. Sa Grupom za zaštitu životne sredine, čija je koordinatorka, svakodnevno se susreće sa posledicama koje je donelo dugotrajno zanemarivanje okruženja od strane institucija i javnih službi. Nadu u to da će zalaganje za promišljeno i odgovorno uređivanje grada pobediti aktuelnu politiku profita, daje joj i sve veći broj građanki i građana koji se uključuju u rad organizacije.
Zoran Bukvić
Zoran BukvićGrupa za saobraćaj
Zoran Bukvić je već skoro deceniju građanski aktivista, predsednik UG Ulice za bicikliste. Zalaže se za grad sa manje automobila, manje zagađenja i bolje uslove u saobraćaju za pešake, bicikliste, trotinetaše i osobe sa invaliditetom. Živi u Borči, opština Palilula.
Nevena Tarlanović
Nevena TarlanovićGrupa za osobe sa invaliditetom
Nevena Tarlanović je rođena 1984. godine u Beogradu. Trenutno je na studijama fakulteta političkih nauka, na smeru socijalna politika i socijalni rad. Već 10 godina bavi se aktivizmom u domenu prava osoba sa invaliditetom. Autorka je brojnih članaka u časopisima Oblakoder, Lice Ulice, Danas, Mašina, Afirmator, Vice kao i na blogu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Organizatorka je brojnih humanitarnih izložbi u centrima za kulturu grada Beograda. Predsednica je udruženja Centar za posebno sposobne koji se bavi potrebama i problemima osoba sa invaliditetom i kordinatorka novoosnovane grupe za osobe sa invaliditetom, u okviru inicijative Ne davimo Beograd.
Aleksandar Veličković
Aleksandar VeličkovićObrenovac
Aleksandar Veličković rođen je 1992. godine u Obrenovcu, gde do danas živi i radi. Inicijativi Ne Davimo Beograd pristupa sa idejom povezivanja i daljeg umrežavanja ljudi koji dele viziju solidarnog, pravičnog, demokratskog, te socijalno ujednačenog i ekološki osvešćenog društva i zajednice. U teme od društvenog značaja o kojima teži da se svakodnevno informiše i proširi svoja znanja spadaju rodna ravnopravnost, feminizam, pravo manjina, kao i odnos društva prema osobama sa psihičkim smetanjama, kakva su, na primer, depresija i anksioznost. Duži niz godina aktivan je član nekoliko organizacija civilnog društva čije je polje delovanja dramski amaterizam, ali i književnost i novinarstvo. Zadovoljstvo ponajviše pronalazi u pisanoj reči, pozorištu i filmu.
Stevan Banjac
Stevan BanjacČukarica
Stevan Banjac je dugogodišnji aktivista, koordinator teritorijalne grupe Čukarica i stub logistike inicijative Ne davimo Beograd. Rođen je 1983. u Beogradu, živi u Sremčici i uvek se bori prvenstveno za periferna naselja našeg grada. Završio je Petu Beogradsku gimnaziju a kasnije i Fakultet bezbednosti. Steva je pričljiv, neumoran i uvek nasmejan.
Irena Fiket
Irena FiketVračar
Irena Fiket je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je političke nauke i sociologiju na Univerzitetu “La Sapienza” u Rimu, a postdoktorske studije provela je na Univerzitetu u Sijeni, Oslu, Bolonji i Firenci. Objavila je više desetina naučnih radova na teme građanske participacije, aktivističkog građanstva, deliberativne demokratije i rodne ravnopravnosti. Tokom svog petnaestogodišnjeg boravka u Italiji učestvovala je u inicijativama za institucionalizaciju inovativnih modela građanske participacije na lokalnom i regionalnom nivou. Radila je na analizi i sprovođenju eksperimentalnog zakona Regije Toskana kojim se deliberativni model demokratije institucionalizovao. Trenutno rukovodi evropskom Jean Monnet mrežom posvećenom izučavanju i promovisanju aktivnog građanstva na Zapadnom Balkanu, a članica je, i jedna od osnivačica, Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja.
Ivan Petrović
Ivan PetrovićVoždovac
Ivan Petrović (1975) je diplomirani filmski i tv reditelj. Osim rada na televiziji (Ciklotron, TVWWW…) i u industriji igara (Dead Reckoning, Off the Record, Sea of Lies…) posvećen je razvoju digitalnih proizvoda. Tokom devedesetih angažovan u Centru za antiratnu akciju i na B92, član je NDMBGD od 2020. godine. Fokus svog rada u javnom prostoru Republike Srbije, osim ekološkog angažovanja u svojoj neposrednoj okolini, vidi u borbi protiv kriminalnih organizacija SPS, SRS i JUL, suočavanju sa ratnim zločinima koji ne zastarevaju i borbi za transparentnost, a protiv sistemske korupcije. Koordinator NDMBGD za Voždovac.
Maja Lilić
Maja LilićPalilula - desna obala
Maja Lilić je rođena 1982.godine u Beogradu, gde i dalje živi. Studirala Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i Universität der kunst u Berlinu. Simpatizer NDMBGD od samog osnivanja, a od skoro i aktivni član. Koordinator opštinskog odbora Palilula (desna obala) i član Ženske grupe. Od malena borac za pravdu, jednaka prava za sve, ekologiju i čvrsto veruje da zajedno možemo da napravimo bolji grad.

Nadzorni i etički odbori

Vladimir Radojičić
Vladimir RadojičićNadzorni odbor
Vladimir Radojičić je ekološki i društveni aktivista posvećen radu i razvoju lokalnih zajednica širom Srbije. Član je Zelene grupe NDM BGD i bio je član UO NDM BGD. Živi u Sarajevskoj ulici, opština Savski venac.
Predrag Diković
Predrag DikovićNadzorni odbor
Predrag Diković je rođen 1978. godine. Završio je pravni fakultet u Beogradu i specijalističke studije prava EU. Trenutno se bavi advokaturom.
Ima višegodišnje iskustvo u pravnom zastupanju organizacija civilnog društva. Aktivan je u organizaciji K‐Town group iz Kosjerića. Član je pravnog tima i zelene grupe Ne davimo Beograd.
Ljubinka Drobnjak PejčićNadzorni odbor
Ljubinka Drobnjak Pejčić je računovodstvena tehničarka i profesionalna upravnica zgrada. Članica je inicijative NDM BGD i aktivna članica opštinske grupe Čukarica.
Ruža InjacEtički odbor
Ruža Injac ima iskustvo u radu sa različitim organizacijama, kao i koordinacijom zajedničkog rada pojedinačnih udruženja.
Ivana Spasić
Ivana SpasićEtički odbor
Ivana Spasić je redovna profesorka sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde predaje kurseve iz oblasti sociološke teorije i sociologije kulture. Direktorka je Instituta za sociološka istraživanja. Članica je inicijative NDM BGD, posebno aktivna u opštinskoj grupi Čukarica.
Jelena JerinićEtički odbor
Jelena Jerinić je vanredna profesorka i prodekanica za nauku Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Predaje ustavno pravo, upravno pravo i pravo lokalne samouprave. Članica je Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi Saveta Evrope. Članica je Pravnog tima NDM BGD. Za vreme beogradskih izbora 2018. godine bila je zamenica člana Gradske izborne komisije, na predlog liste NDM BGD. Živi u bloku 28 na Novom Beogradu.