Doniraj

DONACIJE U DINARIMA

Broj računa:

205-0000000268759-75

Primalac:

Udruženje Ne davimo Beograd,

Patrijarha Gavrila 6

Svrha uplate:

Donacija inicijativi Ne davimo Beograd

Šifra plaćanja:

189 za uplate u novcu, 289 za uplate preko računa

DONACIJE U DRUGIM VALUTAMA

PayPal:

paypal.me/nedavimobeograd

[email protected]

Bitcoin: 1DNimGfiA4iWVdh2vNc3UdH8cnAhcy4Tcg

DUGOROČNA PODRŠKA INICIJATIVI

Ukoliko želite da nas dugoročno podržavate na mesečnom nivou to možete uraditi preko PayPal servisa ili preko vašeg dinarskog računa.

Za više informacija i pomoć za otvaranje trajnog naloga pišite nam na [email protected] 

PayPal mesečne donacije podrške:

Uplate putem PayPal servisa su dozvoljene samo za nerezidente Republike Srbije.