Doniraj

DONACIJE U DINARIMA

Broj računa:

205-0000000268759-75

Primalac:

Udruženje Ne davimo Beograd,

Dositejeva 13

Svrha uplate:

Donacija inicijativi Ne davimo Beograd

Šifra plaćanja:

189 za uplate u novcu, 289 za uplate preko računa

DUGOROČNA PODRŠKA INICIJATIVI

Ukoliko želite da nas dugoročno podržavate na mesečnom nivou to možete uraditi preko PayPal servisa ili preko vašeg dinarskog računa.

Za više informacija i pomoć za otvaranje trajnog naloga pišite nam na [email protected] 

PayPal mesečne donacije podrške:

10€ / mesečno
30€ / mesečno
50€ / mesečno
100€ / mesečno

Uplate putem PayPal servisa su dozvoljene samo za nerezidente Republike Srbije.