program

VRTIĆI

Postojeća gradska politika dečije zaštite dugoročno prouzrokuje znatno više problema nego koristi, i ne omogućava svakom detetu razvoj u podržavajućoj atmosferi i uz odgovarajuće pedagoške programe, a koji su potrebni kako bi se dete pripremilo za dalje uspešno školovanje. U Beogradu oko šezdeset hiljada dece pohađa državne vrtiće, a njihovi roditelji na mesečnom nivou plaćaju nešto malo više od 5.000 dinara za boravak deteta u vrtiću. Istovremeno, oko deset hiljada dece pohađa privatne vrtiće, a Grad njihovim roditeljima refundira 80% mesečne cene vrtića (oko 22.000 dinara). U proseku, 4000 dece je svake godine na listi čekanja za upis u vrtić, a mnogi roditelji ne mogu da priušte sopstvenoj deci ni državni vrtić. Institucionalna briga o ovoj deci nije u fokusu gradske vlasti.
Izgradnja novih vrtića. Iz budžeta Grada Beograda se moraju izdvojiti značajniji resursi za izgradnju mreže gradskih vrtića, kako bi u budućnosti obuhvat dece u državnim vrtićima bio veći, a iznos koji se dotira privatnim vrtićima manji. U vlasništvu grada Beograda je veliki broj objekata koji se ne koriste, a koji se mogu adaptirati za potrebe vrtića.
Vrtići za svu decu. Budžetskim subvencijama obezbedićemo upis dece čiji roditelji ne mogu da priušte državni vrtić, te i ne konkurišu za upis svog deteta. Takođe, umesto postojećeg sistema naknadne refundacije za decu koja idu u privatni vrtić, a koja su odbijena za mesto u državnom vrtiću, Grad će na početku meseca uplaćivati subvenciju.
Stručna podrška vaspitačicama, vaspitačima i roditeljima. Podržaćemo dalji stručni razvoj vaspitačica i vaspitača, omogućiti im da rade u odgovarajućim uslovima, i olakšati saradnju između predškolskih ustanova i udruženja koja se bave dečjom zaštitom i otvoriti prostor za veće učešće roditelja u radu sa decom u vrtićima i definisanju i sprovođenju predškolskog programa. S obzirom na to da je određenom broju dece i mladih potreban neki od vidova dodatne podrške, zalagaćemo se da personalna asistencija postane dostupna svima kojima je potrebna. Smanjićemo maksimalni broj dece po vaspitaču/ici na desetoro.
Poboljšanje uslova rada za zaposlene u predškolskim ustanovama. S obzirom na loše uslove rada vaspitačkog kadra, stručnih saradnika/ca i personalnih asistenata/kinja, institucionalnim mehanizmima podstaći ćemo udruživanje vaspitačkog kadra kako bismo zajedno poboljšali standarde vaspitnog i predškolskog programa i uslove rada.