Inicijativa Ne davimo Beograd u saradnji sa mrežom Bankwatch CEE podnela je Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) zvaničnu žalbu na projekat Javno-privatnog partnerstva za izgradnju spalionice otpada u Vinči, a čiju izgradnju treba da finansira ova banka.

U pitanju je mehanizam za žalbu na projekate (PCM) koji predstavlja mehanizam odgovornosti EBRD-a uspostavljen radi procene i pregleda žalbi na projekte koje finansira banka, a koji mogu imati negativan uticaj na lokalno stanovništvo i životnu sredinu.

Inicijativa Ne davimo Beograd je u ovoj žalbi još jednom podsetila da je izgradnja ove spalionice u suprotnosti sa brojnim evropskim direktivama o upravljanju otpadom, kao i da neće ispuniti predviđene standardne Evropske unije u pogledu zaštite životne sredine, te će doprineti daljem zagađenju vazduha sa izuzetno kancerogenim materijalima.

Kao posebno važan podatak Inicijativa je iznela da će građani i građanke Beograda u narednih 30 godina platiti preko milijardu i 150 miliona evra za spaljivanje otpada, bez mogućnosti da se on ponovno upotrebi. O daljem razvoju žalbe blagovremeno ćemo obavestiti javnost.