Zahtevamo da se odluka o ukidanju trojebuske linije 28 ne samo povuče, već da se ova linija dodatno unapredi, kako bi se velikom broju građana i građanki Zvezdare, kao i studentima koji u velikoj meri koristi ovu liniju, omogućio pouzdan i efikasan način kretanja u gradu.

Ukidanjem trolejbuske linije 28 nastavlja se urušavanje sistema javnog prevoza u Beogradu. Umesto da unapredi javni saobraćaj i građanima i građankama obezbedi pouzdan i efikasan sistem, gradska vlast je bez jedine direktne veze sa centrom grada ostavila stanovnike Zvezdare. Koliko je ovo nepromišljen potez govori činjenica da se na trasi linije 28 nalaze čak tri studentska doma koja ona povezuje sa Studentskim trgom i većim brojem fakulteta.

Razvoj i održavanje javnog prevoza je posebno važno kada znamo da se Beograd suočava sa alarmantnim nivoima zagađenja vazduha. Radikalno poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja, koji je u velikoj meri izvor zagađenja, je upravo jedna od naših konkretnih mera za smanjivanje zagađenja vazduha 

Podsećamo i na naš plan “30 minuta od posla do kuće” koji predviđa radikalnu optimizaciju javnog prevoza kroz uvođenje ekspres linija i veliko grananje žutih traka i davanje priroriteta prolaska vozilima javnog prevoza, za koji verujemo da je jedino rešenje kako se sistem prevoza u gradu može brzo, jeftino i efikasno podići na zadovoljavajući nivo.