Ne davimo Beograd upozorava javnost da je Beograd ponovo među najzagađenijim gradovima u svetu. Prema podacima AirVisual platforme Beograd jutros drži dramatično prvo mesto po zagađenosti vazduha, ispred drugih svetskih gradova i metropola. Jutros su sve merne stanice Agencije za zaštitu životne sredine u centru grada (Petlja “Mostar”, Novi Beograd, Stari Grad i Vračar) pokazivale izuzetno visoke nivoe PM čestica.

Pored uobičajenih problema koje Beograd ima sa vazduhom, kao što je blizina velikih zagađivača i termoelektrana, deponiju u Vinči je ponovo zahvatio požar. Nekontrolisano sagorevanje otpada pored PM čestica oslobađa u vazduh i opasna jedinjenja koja izazivaju kancer (npr. dioksin i furan), a grad Beograd nema mogućnost da te materije detektuje i izmeri njihovu koncentraciju.

Ono što dodatno plaši u trenutku pandemije Covid-19, je da su brojne studije ukazale vezu između zagađenja i bolesti disajnih puteva, te ukazale da je izloženost zagađenju vazduha snižavalo mogućnost oporavka kod pacijenata sa upalom pluća, a samim tim i tragičnih ishoda bolesti izazvnih ovim virusom.

Zahtevamo od institucija na gradskom i republičkom nivou da hitno i bez odlaganja preduzmu mere za smanjenja zagađenje koje je Ne davimo Beograd uputio još 31. oktobra 2019. godine, a koje je podržalo preko 15.000 građana i građanki. Ipak kako smo svesni da postojeća vlast nije sposobna da reši gorući problem zagađenja vazduha, mi ih pozivamo da se sklone i oslobode naše institucije ljudima koji znaju, žele i mogu da reše problem koji godišnje uzme preko 6.500 ljudskih života u Srbiji.

Detaljnije informacije o hitnim merama za poboljšanje kvaliteta vazduha možete videti na sledećem linku:
https://nedavimobeograd.rs/hitne-mere-za-unapredenje-kvaliteta-vazduha-i-zastite-stanovnistva/

Podsećamo javnost na set hitnih dugoročnih i kratkoročnih mera koje su namenjene temeljnom poboljšanju kvaliteta vazduha i unapređenju životne sredine. One podrazumevaju prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, povećanje gasifikacije i toplifikacije grada i smanjenje individualnih ložišta, bolja kontrolu industrijskih zagađivača, radikalno poboljšanje javnog transporta i afirmaciju održivih vidova transporta. Posebno želimo da naglasimo da mere predviđaju odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zagaditi vazduh naših gradova, poput izgradnje spalionice u Vinči, ali i u drugim mestima u Srbiji.