Nakon što je firmi Apex Solution Technology istekao ugovor za sistem naplate javnog prevoza BusPlus, inicijativa Ne davimo Beograd poziva grad da odustane od ovog štetnog posla i vrati naplatu u nadležnost grada.

Smatramo da je uvođenjem BusPlusa kao posrednika između korisnika javnog prevoza i Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd (GSP), naneta šteta i gradu Beogradu, i javnom preduzeću i građanima i građankama na čiju korist ovaj sistem treba da radi. Procenat od naplate karata u iznosu od 8,53% doneo je ogromnu zaradu firmi Apex, a da nije doneo nikakav kvalitet javnom prevozu, niti veću naplatu, već su čak i komunalna policija i druge gradske službe morale biti angažovane kako bi se nivo naplate održavao visokim, što znači da je grad na dodatnom gubitku.

Detaljno o poslovanju i istorijatu BusPlus-a, odnosno Apex Solutions Technology d.o.o, pročitajte u autorskom tekstu “Prilika da Beograd odbaci Bus Plus sistem naplate” naše Natalije Stojmenović.

U osmogodišnjem poslu privatna firma Apex Solutions Technology d.o.o, uz prvobitno uloženih 12 miliona evra za opremu, bez ikakvog rizika, zaradila je više desetina miliona evra i ostvarila ekstra profit, a na štetu građana koji su snosili najveći rizik ovog poslovanja. Sav ovaj novac mogao je biti uložen u GSP što bi pomoglo da zaustavi njegovo potpuno rasulo kojeg smo danas svesni. Ukoliko hitno ne reagujemo preti nam potpuni kolaps ovog javnog preduzeća koje pogađa konstantni manjak autobusa, koji su pritom i dotrajali, loši radni uslove zaposlenih u GSP-u koji dovode do sve manjeg broja vozača i njihove velike prosečne starosti i sveukupno loša usluga za sve građane Beograda.

Ne davimo Beograd kao politički pokret snažno zastupa tezu da je drugačije upravljanje javnim resursima neophodno, te stoji na brani dalje privatizacije pogotovu u komunalnom sektoru. Smatramo da je demokratizacija upravljanja javno-komunalnim preduzećima i veće uključivanje građana u njihov rad od presudnog značaja za njihovu efikasnost, smanjivanje korupcije i na kraju pružanje bolje usluge.

Natalija Stojmenović je, zajedno sa Milošem Jankovićem, autorka publikacije “Rizik javni, profit privatni” koja preispituje koncept javno-privatnih partnerstava (JPP) i njegovu praksu kod nas. U publikaciji su obrađena su tri primera JPP, i to: BusPlus, deponija u Vinči i JKP ‚‚Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Ne davimo Beograd ima plan kako da unapredi sistem javnog prevoza za sve građane. Kroz bolju organizaciju trasa javnog prevoza (koristeći postojeću infrastrukturu BG voza i širenjem mreže žutih linija) unapredili bismo kvalitet usluge i života za skoro 50% Beograđana koji svakodnevno koriste javni prevoz. Planom koji obuhvata tri brze linije autobusa, tri brze linije tramvaja i tri linije BG voza, omogućićemo da za veliku većinu sugrađana put od kuće do posla traje najviše 30 minuta. Naš detaljan plan “30 minuta od kuće do posla” pogledajte na linku: https://nedavimobeograd.rs/javni-prevoz/

Ne davimo Beograd