Inicijativa Ne davimo Beograd pripremila je publikaciju “Rizik javni, profit privatni” koja preispituje koncept javno-privatnih partnerstava (JPP) i njegovu praksu kod nas.

Ova publikacija izlazi u posebno teškom trenutku pandemije virusa covid-19, u trenutku kada smo u krizi bez presedana u našim životima, kada mnogo jasnije vidimo šta je u našem društvu dobro, a šta ne. Vidimo šta je sve i koliko pokvareno i uništeno privatizacijama, ali i kako se to može popraviti. Jasnije vidimo koliko su nam javne usluge poput obrazovanja, nege, zdravstva neophodne, i koliko je važno da ih sačuvamo i unapredimo.

Prvi deo analize “Rizik javni, profit privatni” se bavi objašnjavanjem osnovnih karakteristika JPP-a, postojećim modelima i načinom na koji je je ova tematika zakonski uređena. U drugom delu se nizom primera pruža pregled prakse najvećih projekata JPP-a u Srbiji, kao što su BusPlus ili deponija u Vinči, u kojima smo pokazali najčešće greške i problemi u ovom pristupu privatizaciji javnih dobara.

Ne davimo Beograd kao politički pokret snažno zastupa tezu da je drugačije upravljanje javnim resursima neophodno, te stoji na brani dalje privatizacije pogotovu u komunalnom sektoru. Smatramo da je demokratizacija upravljanja javno-komunalnim preduzećima i veće uključivanje građana u njihov rad od presudnog značaja za njihovu efikasnost, smanjivanje korupcije i na kraju pružanje bolje usluge.

Istraživači i autori publikacije su Natalija Stojmenović i Miloš Janković.
Grafičko oblikovanje: Jelena Jaćimović Jaćim
Urednici: Dobrica Veselinović i Jasmina Šuša

Besplatnu online verziju publikacije možete preuzeti na: Mali vodič kroz javno-privatna partnerstva