Inicijativa Ne davimo Beograd uputila je danas zahtev Lekarskoj komori Srbije da se izjasni povodom navoda koje je u javnosti dao pulmolog dr Branimir Nestorović govoreći o svetskoj epidemiji Covid-19 (korona virus) i mogućnostima da se građani i građanke Srbije njime zaraze. Za sve građane i građanke Srbije posebno je bio uvredljiv ton obraćanja dr Nestorovića i predsednika Vučića, koji su ismevali zabrinutost ljudi i na podrugljiv način govorili o posledicama i mogućnostima zaraze.

Doktor Branimir Nestorović je učestvujući na konferenciji za medije zajedno sa predsednikom Vučićem izjavio, izmedju ostalog, da “…estrogen štiti žene…i što se žena tiče – vi slobodno u šoping u Italiju…”, “…ja sam protiv testiranja…”, “…virus je smešan…” kao i da “….je ovaj virus najsmešniji u istoriji čovečanstva…”. Ove izjave pratile su podrugljive gestikulacije i celokupna konferencija za medije delovala je kao ismevanje zabrinutih građana i građanki.

Zbog svega navedenog tražili smo od Lekarske komore Srbije da se izjasni i odgovori na sledeća pitanja: Da li je davanjem navedenih izjava dr Nestorović povredio odredbe Kodeksa medicinske etike Lekarske komore Srbije? Naročito, da li je dr Nestorović kao pulmolog davanjem navedenih izjava pokazao svesnost granica svojih stručnih sposobnosti i mogućnosti ili je prekoračio te granice? Takodje, da li je po oceni Vaše Komore dr Nestorović izvršio etički prekršaj nekritičkog objavljivanja metoda lečenja, dajući izjavu u formi preporuke da je testiranje na virus Covid-19 (korona virus) nepotrebno?

Polazeći od stavova Svetske zdravstvene organizacine, smatramo da bi Lekarska komora Srbije trebalo da pruži odgovore na postavljena pitanja i obavesti javnost o eventualnom nesavesnom delovanju doktora Branimira Nestorovića.