Zeleno-levi poslanički klub Ne davimo Beograd podneo je Ministarstvu pravde primedbe na set pravosudnih zakona koji olakšavaju Srpskoj naprednoj stranci da kontroliše sudove i tužilaštva.

„Sa namerom da se suprotstavimo ozakonjenju partijskog pravosuđa, podneli smo primedbe na nacrte zakona kojima bi se ojačao integritet i autonomija pravosuđa, zaštitile sudije i tužioci od uticaja i pritisaka izvršne vlasti, ali i uspostavila adekvatna javnost rada Visokog saveta sudstva, tužilaštva i sudova“, rekla je prof. dr Jelena Jerinić, narodna poslanica Zeleno-levog kluba Ne davimo Beograd.

Ministarstvo pravde finalizovalo je predloge zakona koji će se naći početkom februara u skupštinskoj proceduri. Nacrti zakona ne uspostavljaju nezavisno pravosuđe, nego omogućavaju vladajućem režimu da lakše kontroliše sudove i tužilaštva. I to, budućim izborom tzv. istaknutih pravnika u Visoki savet sudstva, zadržavanjem široke kontrole Ministarstva pravde u oblasti sudske uprave i ozakonjenjem mehanizama za disciplinovanje neposlušnih sudija i tužilaca pod plaštom zabrane političkog delovanja.

„Između ostalog zahtevamo da istaknuti pravnici ne smeju ni u trenutku konkurisanja biti članovi političkih partija i da opozicija može delotvorno da utiče na prvu selekciju kandidata od strane skupštinskog Odbora za pravosuđe. Zato smo predložili da bude dvotrećinska većina za prvu selekciju kandidata. Potrebno je odmah na početku postupka omogućiti širi konsenzus o članovima pravosudnih saveta koji se biraju u Narodnoj skupštini. Na taj način se sprečava da vladajući režim postavi svoje partijske ljude,“ izjavila je Jerinić.

Postojeći nacrti pravosudnih zakona koje je predložilo Ministarstvo pravde omogućavaju ključnu ulogu tzv. istaknutim pravnicima u održavanju kvoruma za rad Visokog saveta sudstva, a samim tim i u odlučivanju o izboru i razrešavanju sudija i predsednika sudova. Po postojećem predlogu četvoro tzv. istaknutih pravnika moglo bi da blokira rad Visokog saveta sudstva koji će imati 11 članova. Zbog toga Ne davimo Beograd zahteva da kvorum za rad Visokog saveta sudstva bude uobičajen, odnosno usklađen sa većinom potrebnom za odlučivanje, a to je šest članova VSS-a.

Ne davimo Beograd od početka ovog procesa ukazuje da je pod izgovorom približavanja Evropskoj uniji, izmenom Ustava omogućeno vladajućim strankama da nastave da kontrolišu pravosuđe. Zato smo i bili protiv toga da jednopartijska skupština predloži izmene Ustava i pre godinu dana vodili referendumsku kampanju protiv ovakve izmene Ustava.

Pročitaj i ovo:

Branislav Dimitrijević za NIN: Većina je u tihoj zavisnosti od vlasti

Ovaj režim ima veliku potrebu da ostavi pečat u javnom prostoru, jer je ubeđen u svoju postojanost. Režim gradi svoju perspektivu kao da će na vlasti ostati do kraja vremena. Takve deluzije o moći znače da će njihov kraj biti opasan, može da se desi da se u tom padu sunovrati čitavo društvo, jer je veliki broj ljudi zavisan od aktuelnog režima.

Lazović za Betu: Korupciju pospešuju funkcioneri SNS-a

Poslanik Ne davimo Beograd (NDMBGD) Radomir Lazović izjavio je danas da korupciju pospešuju funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) i da nije iznenađujuće što se Srbija našla na 101. mestu globalne liste po percepciji korupcije u javnom sektoru.