Zahtevamo pokretanje Komisije za utvrđivanje odnosa Srbije prema antifašističkom nasleđu.Poslanici Zeleno-levog kluba, Ne davimo Beograd, podneli su parlamentu predlog za formiranje Komisije za utvrđivanje odnosa Republike Srbije prema antifašističkom nasleđu.

“Smatramo da Srbija zanemaruje svoju antifašističku tradiciju. Antifašizam stavljamo u stranu, a trebalo bi da se njime ponosimo. Neophodno je da kao društvo promenimo način ophođenja prema ovoj tradiciji. Zbog toga u Narodnoj skupštini zahtevamo da se obrazuje Komisija za utvrđivanje odnosa prema antifašističkom nasleđu u Republici Srbiji”, saopštio je narodni poslanik Đorđe Pavićević.

Zadatak Komisije je da utvrdi činjenice i okolnosti u vezi sa odnosom prema antifašističkom nasleđu u Republici Srbiji i s tim u vezi posebno da utvrdi sledeće:Kakav je status i stanje kulturnih dobara, memorijalnih kompleksa i spomenika koji obeležavaju antifašističku borbu građana i građanki Srbije? Mnogi od ovih kompleksa su propali, rastureni, spomenici sklonjeni i bačeni, arhiva nedostupna itd.

Na koji način se obeležavaju datumi koji su značajni za antifašističku borbu, pobede koje su učesnici postigli i žrtve koje su podneli?

Kakav je status, odnosno stanje Memorijalnog kompleksa Boško Buha i šta se planira sa ovim spomen centru koji je bio važan za negovanje antifašističkog duha i tradicije kod mladih. Ovaj kompleks je u nekoliko navrata bio predmet privatizacije, a nalazi se pod stečajnom upravom i ubrzano propada?

Pod kojim okolnostima i sa kakvim obrazloženjem je podignut Spomenik nevinim žrtvama 1944/1945 u Novom Sadu?

Na koji način i sa kojim obrazloženjem su menjani nazivi trgova i ulica koje ukazivale na antifašističko nasleđe u opštinama i gradovima Srbije?

Šta država preuzima da spreči delovanje organizacija i pokreta koji javno zastupaju fašističke vrednosti i javno koriste fašističke simbole?

Kako se tumače i kako izučavaju fašizam i antifašizam u udžbenicima i školskim programima, na svim nivoima obrazovanja?

Kakav je odnos prema fašizmu i antifašizmu u medijima koji koriste javne resurse?Smatramo da je antifašizam vrednost na koju naša država može i treba da bude ponosna. Treba da je obeležava, neguje i razvija. Mi ćemo učiniti sve i u Narodnoj skupštini i u svom radu da približimo ljudima ono što jeste istinska antifašistička tradicija. Srbija mora nedvosmisleno pokazati da je antifašistička i u svom nasleđu i u svojoj budućnosti.

Pročitaj i ovo: