Vladimir Radojičić, aktivista Ne davimo Beograd, je govorio za dnevni list Danas o problemima sa zagađenjem vazduha koja su ovih dana Beograd uvrstila na vrh liste najzagađenijih gradova na svetu, ali i o konkretnom planu inicijative za njegovo poboljšanje.

Javna je tajna da je sistem monitoringa kvaliteta vazduha u Srbiji na krajnje nezadovoljavajućem nivou i da je stanje mnogo gore nego što pokazuju zvanični podaci. Inicijativa Ne davimo Beograd ponovo zahteva od nadležnih institucija da saopšte građanima da li je vazduh koji udišemo štetan po naše zdravlje?

Dostupni podaci o kvalitetu vazduha ukazuju na alarmantno stanje kvaliteta vazduha u Beogradu i celoj Srbiji, koje od nadležnih institucija zahteva konkretne akcije.

Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da je potrebno radikalno poboljšanje javnog prevoza, masovno ozelenjavanje i pošumljavanje grada, promocija održive urbane mobilnosti i prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, kako bi se situacija sa zagađenjem vazduha poboljšala.

Zajedno sa programerom i aktivistom iz Makedonije Gorjanom Jovanovskim, Inicijativa je omogućila srpsku verziju aplikacije AirCare uz pomoć koje se svaki korisnik mobilnog telefona može uveriti u kvalitet vazduha u Srbiji.

Podsećamo i da Srbija još uvek ne poseduje laboratorije za merenje koncentracija kancerogenih jedinjenja, dioksida i furana, koji nastaju prilikom spaljivanja otpada, a da je uprkos tome Beograd potpisao ugovor o JPP za izgradnju spalionice otpada u Vinči. Štaviše, umesto da radi na poboljšavanju monitoringa kvaliteta vazduha i smanjenju zagađenja, Ministarstvo zaštite životne sredine je dalo saglasnost na Studiju o procenu uticaja na životnu sredinu za izgradnju spalionice. Mi zhatevamo da se ova studija poništi i da se odustane od projekta koji će dodatno ugroziti očajan kvalitet vazduha u Beogradu.

Ceo tekst dostupan je na LINKU.