САОБРАЋАЈ2018-02-21T06:53:22+00:00
program

САОБРАЋАЈ

ПРОЧИТАЈ КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ ИНИЦИЈАТИВЕ
Саобраћај је велики проблем свих великих градова. Грађани и грађанке Београда због лоше организације саобраћаја губе много времена и новца, удишу загађенији ваздух, не могу несметано и безбедно да се шетају улицама и да се превозе бициклима по граду. Београд је подељен на четири зоне јавног превоза, тако да су становницима периферних насеља многе градске услуге скупље. Наш план за реформу саобраћаја не гледа само у далеку будућност у којој ће бити изграђен метро него полази од тренутног стања и расположивих ресурса. Наша идеја је да се проблем постепено решава у правцу све већег коришћења јавног превоза и све мање употребе приватних аутомобила и стварања гужви у граду. Показаћемо да је то стање могуће значајно поправити са паметнијом употребом онога што имамо и визијом града у коме ће кретање грађана бити лако, брзо и здраво.
30 минута од куће до посла. Боља искоришћеност саобраћајне инфраструктуре и оптимизација линија градског превоза повећава коришћење јавног превоза и смањује гужву у саобраћају. Кроз бољу организацију траса јавног превоза (користећи постојећу инфраструктуру БГ воза, ширењем мреже жутих линија) унапредили бисмо квалитет услуге и живота за скоро 50% Београђана који свакодневно користе јавни превоз. Нашим планом, који обухвата три брзе линије аутобуса, три брзе линије трамваја и три линије БГ воза, омогућићемо да пут од куће до посла траје највише 30 минута. Показаћемо како се само сређивањем постојећег стања може много постићи, а у следећим фазама развоја јавног превоза увешћемо нове линије БГ воза. Неизграђени метро не сме бити изговор за лоше стање јавног превоза.
Јавни превоз свима. Јавни градски превоз најпре мора постати доступан свим грађанкама и грађанима Београда, поготово онима из приградских општина којима се данас све више укида право на приступ граду и то кроз приватизовање линија, смањење броја полазака и постављање контроле у пратњи комуналне полиције на пунктовима који одвајају градске и приградске општине. Цена превоза мора бити прилагођена материјалним могућностима људи, а зоне укинуте. Нећемо продужавати уговор за БусПлус, него ћемо систем наплате реинтегрисати и ускладити га са потребама корисника и јавних превозника. Интегрисаћемо ноћни превоз у постојећи тарифни систем и продужити сатницу за последње поласке ка свим деловима града. Коначно, доступност превоза се огледа и у потпуној информацији о реду вожње, која се мора налазити на сваком стајалишту, на дигиталном паноу или одштампано.
Дестимулисање приватних аутомобила. Претерана употреба приватних аутомобила, посебно у центру града и главним пословним зонама, на више начина угрожава квалитетан живот грађанки и грађана. Потребно је дестимулисати употребу аутомобила, а да то не угрози доступност градских зона, кроз побољшање јавног превоза. Наш програм предвиђа изградњу такозваних “Park and Ride” паркиралишта на ободу централне зоне града поред великих укрштања линија јавног превоза. Возачи који би користили овај вид услуге добијали би повратну карту за јавни превоз или електрични бицикл на коришћење приликом посете централној зони града. Поред тога, увели бисмо зоне наплате на најоптерећенијим деловима града и смањивали број паркинг места на улици са паралелном изградњом јавних гаража на прикладним местима.
Пешаци. Услови за кретање пешака спадају међу најважније факторе квалитета живота у граду. Сви смо ми пешаци. Пешаче и стари, деца, родитељи са децом у колицима, особе са различитим облицима инвалидитета и повређени са штакама. У Београду постоје многе препреке, које ометају слободно кретање пешака, иако је овај вид кретања најздравији и најбезбеднији. Паркирани аутомобили, тротоари на којима су летње баште, киосци и штандови, недовољан број пешачких прелаза, недостатак стаза за слепе и слабовиде, чине град непроходним за пешаке. Планираћемо град у складу са потребама пешака, за које треба ослободити тротоаре. Реконструкције и изградње саобраћајница пратиће адекватни планови кретања, прилагођени људима који се отежано крећу.
Бициклисти. Бициклистички саобраћај је најздравији облик превоза у граду, а на релацијама до 5 км бицикл је “од врата до врата” најбрже средство транспорта. Планирању мреже бициклистичких стаза мора се приступити озбиљно и свеобухватно, са идејом да се бициклистичким саобраћајем доприноси отклањању саобраћајних гужви и смањењу загађености ваздуха у граду. Зато ћемо проширити постојећу мрежу бициклистичких стаза и паркинга за бицикле, успостављајући такозване бици-путеве за безбедан бициклистички саобраћај, водећи се жељом да растеретимо главне фреквентне тачке у саобраћају. Увешћемо мрежу станица са јавним бициклима, чије коришћење ће бити бесплатно у првих 30 минута. При планирању развоја бициклистичке инфраструктуре сарађиваћемо са релевантним удружењима бициклиста, стручњацима за јавни саобраћај и са грађанима.
ПРОЧИТАЈ КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ ИНИЦИЈАТИВЕ