OBRAZOVANJE

PROČITAJ KOMPLETAN PROGRAM INICIJATIVE
Obrazovanje mora biti temelj svakog društva. Kvalitetno obrazovanje mora biti savremeno, sveobuhvatno i usmereno na podsticaj kritičkog i kreativnog mišljenja. Dobro društvo mora da učini kvalitetno obrazovanje dostupno svima i mora da vodi računa o potrebama i stavovima onih koji učestvuju u njegovoj izgradnji i realizaciji.
Ne davimo Beograd se zalaže:
Za osnaživanje i veće uvažavanje glasova svih onih kojih se obrazovanje najviše tiče i koji u njegovom izvođenju neposredno učestvuju. Nedopustivo je da čitav obrazovni sistem počiva na hijerarhiji u kojoj vrhovnu i poslednju reč imaju Ministar i odluke Vlade, a da se nedovoljno uključuju u procese donošenja odluka nastavni kadar, stručna i tehnička lica koja obezbeđuju svakodnevno funkcionisanje škola, kao i roditeljsko-nastavnički saveti i đački parlamenti. Procesi kreiranja obrazovnih politika moraju biti decentralizovani i adekvatno uvažavati stavove i preporuke svih relevantnih tela: saveta škola, saveta nastavnika, strukovnih udruženja, udruženja roditelja, ali i đaka koji se školuju, itd. Niko ne može bolje poznavati potrebe i slabosti obrazovnog sistema od onih koji u njemu svakodnevno rade i koji prolaze kroz obrazovni proces.
Za uključivanje ekspertskog znanja i otvaranje širokog društvenog dijaloga o tome kakve promene želimo u našem obrazovnom sistemu. Ne davimo Beograd će insistirati da nijedna suštinska promena koja se tiče obrazovanja, od njegovog pravnog okvira do nastavnih planova i programa, ne bude doneta bez širokih i javnih konsultacija s ekspertima iz oblasti obrazovanja, pedagogije i reformi školskih sistema. Pitanje izgradnje kvalitetnog obrazovanja ne sme biti uskopolitičko pitanje, već pitanje društvenog dobra koje mora uvažiti raznovrsne stavove i mišljenja svih relevantnih nosioca interesa.
Za osavremenjivanje nastavnih programa. Ne davimo Beograd se zalaže za modernizaciju obrazovanja i uvođenje savremenih rešenja i pristupa u izvođenju nastave, u skladu s tendencijama i izazovima globalizovanog društva 21. veka. Obrazovanjem đaci bi trebalo da se razvijaju u građane i građanke sposobne da kritički razmišljaju i koji poseduju opšta i stručna znanja, veštine i informacije koje su relevantne za život u savremenom demokratskom društvu.
Za kvalitetno obrazovanje – stop dualnom obrazovanju. Obrazovanje se sve više prilagođava imaginacijama o tržištu umesto da ima razvojnu ulogu kojom se ujedno omogućava i društvena pokretljivost. Zakonom o dualnom obrazovanju omogućava se kompanijama da radno iskorišćavaju učenike srednjih škola, a Privrednoj komori Srbije daju se ovlašćenja Ministarstva prosvete. Smatramo da se takvim pristupom u potpunosti negira koncept javnog obrazovanja koji brine o svim đacima. Radno izrabljivanje nije stručno usavršavanje, a nova znanja se ne stiču u magacinima i pri kasama maloprodajnih objekata trgovačkih lanaca.
Da bi Beograd bio dobar grad za sve omogućićemo:
Obrazovanje za svu decu. Iz budžeta Grada koristićemo novčana sredstva za obezbeđivanje besplatnih udžbeničkih kompleta za đake koji se obrazuju u javnim školama. Poseban problem predstavlja i racionalizacija u prosveti kojom se smanjuje broj škola i stručnih saradnika u školama, uprkos povećanoj potrebi za njima zbog sve češćeg nasilja u školama i povećanog broja učenika sa teškoćama poput disleksije i disgrafije. Zalažemo se za to da svaka škola ima potpuni tim stručnih saradnika, motivisane nastavnice i nastavnike, kao i školske biblioteke koje su dostupne đacima. Takođe, roditeljima se nameću dodatne novčane obaveze za školovanje dece, kao što je plaćanje za školske časopise, sekcije, izlete i sportske aktivnosti. Na taj način dodatni školski sadržaji bivaju dostupni samo deci čiji roditelji to mogu priuštiti, što marginalizuje siromašniju decu i produbljuje raslojavanje u društvu. Mi verujemo da društvo koje misli na svoju budućnost mora da ulaže u obrazovanje i da ga čini dostupnim svima.
Besplatni prevoz do škole. Mnogi učenici pohađaju školu koja se nalazi na velikoj geografskoj udaljenosti u odnosu na mesto prebivališta, pogotovo u prigradskim opštinama. Organizovaćemo i pokrivati prevoz do najbliže škole i raditi na tome da mreže škola budu takve da se putovanje do škole smanji na najmanju meru.
Sigurne i bezbedne škole. Redovna kontrola otvorenih školskih prostora i unutrašnjosti školskih zgrada doprineće boljoj bezbednosti učenika.
PROČITAJ KOMPLETAN PROGRAM INICIJATIVE