Као актер који се у протеклих неколико година доказао као искрени борац за права грађана и грађанки и бранилац јавних ресурса и јавног добра, Иницијатива Не давимо Београд у сарадњи са партнерима из Грађанског фронта осећа обавезу да изнесе своје виђење на који начин можемо успоставити демократију и праведан систем власти.

Зато предлажемо скуп активности у чијем спровођењу мислимо да би требало да учествују сви политички актери којима је стало да се смени постојећи аутократски режим и прекине са постојећом политиком сиромаштва и уцењивања грађана/ки, а да се успоставе темељи демократске државе и принципи владавине права, како би се обезбедили социјална сигурност и поштовање достојанства свих наших грађана.

Укратко, предлажемо заједнички рад на креирању услова за фер и слободне изборе, а то подразумева и укључивање организација цивилног друштва које се професионално и непристрасно баве изборним процесима, са циљем да се предложи скуп мера које би дугорочно штитиле слободу гласа грађана и грађанки те омогућиле смењивост постојеће, као и сваке будуће власти демократским путем.

Предлажемо скуп заједничких мера, између осталог и бојкот наредних избора, ако власт настави да игнорише захтеве грађана који протестују сваке недеље у све више градова Србије, те наставак борбе свим расположивим легалним средствима кроз протесте, протестне акције и мобилизацију грађана.

Ово је наш предог у целости:

Демократија у Србији је у дубокој кризи због злоупотреба институција, медија и изборног процеса који није демократски, за шта је крив актуелни режим. Сва релевантна истраживања и показатељи нам говоре да се основне слободе и права у нашем друштву деградирају, да су институције под партијском контролом, да медији нису слободни и да више не може бити речи о слободним и фер изборима. Иницијатива Не давимо Београд жели да активно ради на успостављању демократских институција и процеса: сматрамо да тај задатак делимо са другим актерима на друштвено-политичкој и јавној сцени. Мислимо да ће рад на демократизацији Србије и поновној изградњи институција обезбедити дугорочну промену нашег друштва, а не краткорочну корист у калкулацији којом би се једна политичка структура заменила другом.

Имајући то у виду, Иницијатива Не давимо Београд предлаже заједнички рад на креирању и усвајању кључних услова за фер и демократске изборе и слободу медија. У вези са тим треба: формирати радно тело од организација које се објективно баве изборним процесима са циљем да се креирају услови за фер и слободне изборе и на тај начин обезбеде слободно гласање те смењивост постојеће и будућих власти демократским путем.

Чланице радне групе биле би организације цивилног друштва (ЦРТА, ЦеСИД, Национална коалиција за децентрализацију, БИРОДИ, Транспарентност Србија те друге организације које нису под контролом власти) које се већ низ година баве изборним процесима, изборним законодавством и праћењем избора како би се испоставили захтеви надлежним институцијама да би изборни процеси достигли задовољавајући ниво и били у складу са међународним стандардима.

Демократизација друштва је основни задатак свих актера у друштву, а не само политичких субјеката. Мислимо да је од кључне важности да рад будућег тела/радне групе, која ће радити на креирању фер и демократских услова за све актере у изборном процесу на националном, покрајинском и локалном нивоу, усмеравају организације које се тиме баве, а да сви остали актери треба да прате њихове препоруке и поступају у складу са њима. Успостављање оквира за фер и слободне изборе треба да обезбеди демократску смену постојеће као и будућих власти.

Усвајање препорука радне групе од стране надлежних институција биће једини показатељ да ли су створени услови за излазак опозиције на фер и демократске изборе. Овај услов, тј. предуслов, сматрамо најважнијим ако желимо истински повратак основног демократског принципа – фер и слободних избора, на којима грађани и грађанке могу да слободно бирају између понуђених политичких алтернатива.

У складу са овим предлажемо и конкретне мере политичким актерима како би се интензивирао притисак на надлежне институције:

1. Бојкот могућих избора до испуњења услова за фер и слободне изборе. У случају да се захтеви организација за слободне изборе не испуне, а распишу се избори, опозициони актери се обавезују на бојкот избора на свим нивоима (националном, покрајинском и локалном) до усвајања препорука организација које се баве изборним процесима, законодавством и праћењем избора.

2. Обустава парламентарне сарадње са странкама режима до испуњења услова за фер и демократске изборе. Јавно обавезивање опозиционих актера да неће сарађивати и формирати парламентарну већину са странкама режима на националном, покрајинском и локалном нивоу, већ ће бити усмерене на борбу за демократизацију друштва и враћање отете државе грађанима/кама.

3. Излазак из парламентарних институција. Као вид притиска на постојећи режим опозициони актери ће ускратити кредибилитет и легитимитет недемократском режиму привременим изласком опозиционих представника из свих парламентарних институција почевши од националног нивоа, тј. од Народне скупштине Републике Србије.

4. Наставак борбе за демократизацију Републике Србије свим расположивим легалним средствима. Опозициони актери ће наставити борбу за креирање услова за фер и демократске изборе и слободан рад медија кроз протесте, блокаде, уличне акције и друге облике легалне борбе за демократизацију Србије.

Посебно желимо да истакнемо да ће се опозициони актери у свом деловању руководити и следећим принципима:

– Супротстављање насиљу, посебно сваком екстремизму повезаном са владајућом партијом. Сви опозициони политички актери се обавезују да ће солидарно стати у заштиту свих угрожених грађана који се нађу на удару песнице власти због другачијег мишљења или критичког деловања и пружити помоћ и заштиту угроженим људима и групама.

– Транспарентан рад и активно укључивање грађана/ки. Опозициони актери обавезују се да у свим својим активностима буду потпуно транспарентни и отворени за укључивање грађана и грађанки у све активности.

– Апсолутно уважавање различитости. Сви политички актери морају се обавезати да ће у свим својим заједничким активностима максимално поштовати и уважавати све облике различитости (националне, родне, верске или сексуалне оријентације), те да ће уложити максималне напоре да се у овим активностима обезбеди једнако учешће жена.

– Ненасилни облици борбе. Опозициони актери се обавезују да ће примењивати ненасилне методе у свим протестним и другим активностима усмереним на демократизацију друштва.