Inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je razgovor sa građanima o komunalnim problemima ispred solitera u ulici Stjepana Filipovića. Stanovnici solitera požalili su se na neopravdano visoku cenu za uslugu daljinskog grejanja, jer Beogradske elektrane protivno zakonima koriguju cenu samo onda kada cena energenata poskupi a ne i kada pojeftini. Dodatno, puna cena grejanja se naplaćuje tokom cele godine, bez mogućnosti da se podešava intezitet grejanja.

Inicijativa Ne davimo Beograd se zalaže za uvođenje pravičnijeg sistema naplate komunalnih usluga, naplatu daljinskog grejanja po utrošku i naplatu odnošenja otpada po kilogramu. Svaki korisnik toplotne energije treba da zaključuje pojedinačni ugovor sa toplanom. Omogućićemo naplatu po utrošku, cenu usluge usklađenu sa cenom energenata, najavu promene cene 30 dana pre stupanja na snagu, pravo korisnika da raskine ugovor sa toplanom, besplatno očitavanje merača potrošnje i izdavanje računa. Takođe, oživećemo sistem mesnih zajednica sa ciljem da se građani konsultuju i uključe u rešavanje njihovih stvarnih problema.