Иницијатива Не давимо Београд организовала је разговор са грађанима о комуналним проблемима испред солитера у улици Стјепана Филиповића. Становници солитера пожалили су се на неоправдано високу цену за услугу даљинског грејања, јер Београдске електране противно законима коригују цену само онда када цена енергената поскупи а не и када појефтини. Додатно, пуна цена грејања се наплаћује током целе године, без могућности да се подешава интезитет грејања.

Иницијатива Не давимо Београд се залаже за увођење правичнијег система наплате комуналних услуга, наплату даљинског грејања по утрошку и наплату одношења отпада по килограму. Сваки корисник топлотне енергије треба да закључује појединачни уговор са топланом. Омогућићемо наплату по утрошку, цену услуге усклађену са ценом енергената, најаву промене цене 30 дана пре ступања на снагу, право корисника да раскине уговор са топланом, бесплатно очитавање мерача потрошње и издавање рачуна. Такође, оживећемо систем месних заједница са циљем да се грађани консултују и укључе у решавање њихових стварних проблема.