Po dobro oprobanom receptu tabloidi bliski Srpskoj naprednoj stranci ponovo su pokrenuli hajku na organizacije civilnog društva i nezavisne medije označavajući ih kao strane plaćenike i pripadnike stranih službi.

Ovi napadi samo su nastavak kampanje koju vlast već nekoliko godina orkestrirano vodi kako bi se značaj i rad velikog broja organizacija umanjio i prikazao kao štetan po interese građana i građanki Srbije, te kako bi se mantra o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima održala živom. Predstavnici vlasti putem tabloidnih medija, otvorenim optužbama i sličnim potezima sistematski guše slobodu udruživanja i građanskog organizovanja i evidentno napadaju sve one koji se bore za demokratiju, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava u Srbiji.

Brojne organizacije civilnog društva već nekoliko decenija rade u javnom interesu, te u mnogim oblastima nadomešćuju ulogu države u sektoru socijalne zaštite, obrazovanju, zaštiti životne sredine, organizovanjem humanitarnih akcija i pružajući pomoć, usluge i znanje hiljadama građana/ki Srbije. To sve rade bez finansijske podrške, koju je za neke od njih koji su licencirani pružaoci usluga socijalne zaštite država po zakonu dužna da obezbedi.

Pokret Ne davimo Beograd smatra da je za demokratiju nužno da postoje organizacije civilnog društva koje su nezavisne i uvažavane od strane državnih organa i lokalne samouprave, te ovim putem pružamo podršku svim organizacijama civilnog društva koje su na meti vlasti.