Inicijativa Ne davimo Beograd pokrenula je internet platformuucestvuj.nedavimobeograd.rs, svojevrsnu gradsku vladu u senci, na kojoj je omogućen demokratski dijalog građana i građanki o formama i sadržaju drugačijih gradskih politika, od saobraćaja i urbanizma, do kulture i turizma.

Platforma “Učestvuj” je još jedan korak ka otvorenom dijalogu sa građanima i građankama na terenu, na nivou mesnih zajednica, blokova i krajeva u kojima živimo, kako bismo zajedno odredili zajedničke prioritete politike čije ishodište mora biti bolji život za sve, a ne samo za korumpiranu političku elitu.

Platforma je podeljena prema beogradskim opštinama, gradskim sekretarijatima, ali ima i delove za razgovore o celoj zemlji, inostranoj saradnji, kao i deo za “bleju”.

Pridružite nam se na: ucestvuj.nedavimobeograd.rs