Inicijativa Ne davimo Beograd podnela je danas primedbe na plan šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema koji je bio izložen na ranom javnom uvidu.

Planom predviđena rešenja zaobilaze potrebe građana i u potpunosti su podređena špekulacijama pri gradnji novih naselja. Od ogromnih ulaganja koja metro podrazumeva, a koja će iz svog džepa platiti građani, korist će imati samo investotori bliski vlasti, čija gradilišta ova nova verzija trase metroa, povezuje.

Planirana trasa u potpunosti zaobilazi ključne tačke od interesa za građanke i građane, pa tako pored činjenice da ne prolazi kroz gusto naseljena područja, na njoj nisu ni fakulteti, srednje škole ili javne institucije, a isključen je i “Klinički centar Srbije”, jedna od ključnih tačaka kao zdravstvena ustanova od nacionalnog značaja, koju koriste svi građani i građanke Srbije.

Ona je iznenađujuće neusklađena sa drugom saobraćajnom infrastrukturom, pa ne prolazi ni blizu glavne železničke stanice Prokop ili autobuske stanice, a ne seče se ni sa železničkim centrima u kojima se raznovrsni međunarodni, regionalni, lokalni i vozovi BG voza susreću, kao što su stanice Vukov spomenik ili Novi Beograd. I sam plan prepoznaje ovaj problem pa rešenje nudi u izgradnji dve nove stanice, “Sajam” i “Makenzijeva, ali na pogrešnim mestima i uz tehničke vratolomije, čime bi bila naneta ogromna šteta samom metrou, železničkom sistemu i građanima, a čija cena je astronomski visoka tako da su planeri izbegli da je uopšte pomenu u planu.

Sve analize i dalje govore da je neophodno vratiti prioritet liniji Zemun – Ustanička koji je decenijama, bio viđen kao primarni pravac razvoja metroa. Metro na ovoj trasi bi prevezao najveći broj putnika i samim tim smanjio pritisak na postojeće sisteme javnog prevoza.

Ali čak i ako gradska vlast ne odustane od promene prioriteta trasama, potpuno je nejasno zašto su sa prve linije metroa isključena naselja u nastavku Ibarske magistrale koja su prethodnim Generalnim urbanističkim planom Beograda bila na trasi metroa, kao što su Banovo Brdo, i naselja Žarkovo, Vidikovac, Cerak kao i Labudovo i Petlovo brdo.

Primedbe koje smo predali na plan su konstruktivni predlozi za unapređenje sistema saobraćaja tako da on pozitivno utiče na što veći broj građana. Predlog Ne davimo Beograd je da prva trasa metroa ostane potez Zemun – Ustanička. Što se tiče trase koju je gradska vlast izabrala kao prioritetnu, naš zahtev je da ona mora povezivati ključne tačke poput “Kliničkog centra Srbije”, ali i da mora biti usklađena sa drugim vidovima prevoza pa tako mora prolaziti kroz glavnu železničku stanicu “Prokop” i stanicu “Vukov spomenik”. Smatramo da su predložene nove stanice “Sajam” i “Makenzijeva” potpuni promašaj i tehnički i finansijski. Zahtevamo takođe da se nikako ne odustaje od dela trase koji prolazi kroz naselja na Ibarskoj magistrali, a koji bi značio ogromnom broju građana.

Zbog svega navedenog, mi nismo u mogućnosti da razumemo na koji način su predložena rešenja unapređenje javnog saobraćaja u Beogradu, a pre nego se odluči da nas sve ogromnim iznosima zaduži, vlast je dužna da odgovori na sledeća pitanja:

  1. Kolika je razlika u ceni izgradnje predložene linije u odnosu na prethodni plan koji je predlagao skroz drugi pravac?

  2. Kako će ovaj plan uticati na pitanje zagađenja u Beogradu?

  3. Kako će ovaj plan uticati na smanjenje saobraćajnih gužvi i broja automobila?

  4. Kako će ovaj plan uticati na smanjenje dužine putovanja javnim prevozom?