Usled narastajućeg problema zagađenja vazduha u Beogradu i nedostupnosti relevatnih informacija o tome u sredstvima javnog informisanja, te zbog odsustva interesovanja Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Sekretarijata za obrazovanje da se bave ovim pitanjem, Inicijativa Ne davimo Beograd danas je na adrese svih predškolskih ustanova i svih osnovnih i srednjih škola i školskih odbora na teritoriji grada Beograda uputila pismo sa preporukama za ponašanje u situaciji zagađenog vazduha.

Budući da deca predstavljaju jednu od najugroženijih i najosetljivijih kategorija stanovništa u vreme visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, u pismo su preporučene koje mere je moguće preduzeti radi zaštite dece u toku nastave.

Inicijativa u pismu savetuje da deca u periodima kada je vazduh jako zagađen ne izlaze u dvorište u toku odmora, da se ne održavaju časovi na otvorenom, kao ni sportske i druge aktivnosti. Na taj način i zdrava deca i ona koja imaju zdravstvene smetnje biće zaštićena od dodatnih zdravstvenih problema i komplikacija.

Takođe, u pismo se kaže da bi upućivanje učenika i njhovih roditelja i staratelja na to da redovno prate kretanje vrednosti kvaliteta vazduha doprinelo adekvatnom postupanju i pravilnoj zaštiti u okolnostima neprihvatljivo zagađenog vazduha.
Pismo u celosti procitajte na LINKU.
Kliknite na sliku i potpišite peticiju kojom zahtevamo konkretne mere protiv zagađenja vazduha