Inicijativa Ne davimo Beograd pokrenula je pred Evropskom bankom za obnovu i razvoj postupak za procenu odgovornosti ove banke za finansiranje štetnog projekta izgradnje spalionice u Vinči. Radi se o internom mehanizmu koji omogućava da se zahteva odgovornost banke za učešće u finansiranju projekata koji mogu imati negativan uticaj na lokalno stanovništvo i životnu sredinu. Podećamo da su nakon žalbi i intervencija inicijative Ne davimo Beograd, Evropska komisija i Evropska investiciona banka, već odbile da podrže ovaj projekat.

Inicijativa Ne davimo Beograd obaveštena je od strane EBRD-a da je banka usvojila našu žalbu, i pokrenula unutrašnju istragu u okviru projektnog žalbenog mehanizma (PCM) koji daje mogućnost provere odgovornosti EBRD-a za finansiranje projekata štetnih po lokalno stanovništvo i životnu okolinu.

Podsetimo, Inicijativa Ne davimo Beograd je, zajedno sa organizacijom CEE Bankwatch Network, podnela još dve žalbe Energetskoj zajednici protiv Republike Srbije, zbog nepoštovanja evropskih ekoloških standarda pri izgradnji spalionice u Vinči. (detaljnije na linku) Sa druge strane Evropska komisija i Evropska investiciona banka (EIB) odbile su da podrže ovaj projekat. Spalionica u Vinči, kao što navode EK i EIB, sprečava Srbiju u postizanju ciljeva zaštite životne sredine, recikliranju i kružnoj ekonomiji kao dela procesa pridruživanja EU.

Incijativa još jednom podseća da ovaj projekat u suprotnosti sa brojnim evropskim direktivama o upravljanju otpadom, kao i da neće ispuniti predviđene standardne Evropske unije u pogledu zaštite životne sredine, te će doprineti daljem zagađenju vazduha sa izuzetno kancerogenim materijalima, Spalionica u Vinči će građane i građanke Beograda u narednih 30 godina koštati preko milijardu i 150 miliona evra za spaljivanje otpada, bez mogućnosti da se on ponovno upotrebi.