Inicijativa Ne davimo Beograd otkazuje sve planirane aktivnosti u trajanju opasnosti od širenja zaraze virusom COVID – 19 (corona virus). U ovom trenutku neophodno je da pokažemo odgovornost i brinemo se da svako nepotrebno izlaganje ljudi riziku zaraze smanjimo na minimum.

Do daljnjeg se otkazuju svi javni događaji i aktivnosti planirane u kampanji bojkota. Sastanci opštnskih odbora odlažu se do prestanka opasnosti, kao i velika prolećna akcija sadnje, koja je trebalo da počne ovog vikenda.

Pozivamo sve članove i članice da se ponašaju odgovorno, da prate uputstva kako da se zaštite i kako da mogućnost prenošenja virusa na druge ljude, svedu na minimum.

Uputstva koja vas pozivamo da primenite, takođe možete i odštampati na kućnom štampaču i staviti na vidno mesto na poslu ili u svojoj zgradi kako biste obavestili kolege ili komšije.

Takođe, pozivamo vas da se, uz preduzete neophodne mere zaštite, nađete u nevolji komšijama i sugrađanima koji nisu u mogućnosti da o sebi brinu na pravi način.

Pomozite gde možete, podelite šta imate, brinimo jedni o drugima