Skupština grada Beograda usvojila je juče odluku o uvođenju novog troška za građanke i građane Beograda u vidu takse za spaljivanje otpada, u iznosu od oko 200 dinara. Ova taksa posledica je sprovođenja štetnog projekta izgradnje spalionice u Vinči. Kao što smo upozoravali, troškovi ovog projekta prelamaće se preko džepa Beograđana, ali i budžeta grada Beograda, koji će u narednih 30 godina izdvajati preko 38 miliona evra godišnje za njegovo sprovođenje.

Analiza ugovora o ulaganju koju smo uradili još u oktobru 2017. godine pokazala je da će čak 70% ukupnih troškova platiti direktno građani i građanke Beograda. Pored toga, ugovor o javno-privatnom partnerstvu garantuje otkup električne energije od privatnog partnera po duplo većoj ceni od one na međunarodnom tržištu u narednih 12 godina (8,57 eurocenti/kWh za energiju iz otpada i 6,91 eurocenti/kWh za energiju iz deponijskog plina) što naše građane stavlja u poziciju da struju plaćaju dva puta više od građana EU.

Na navedene iznose troškova ugovora, treba dodati i sve prateće infrastrukturne troškove, koji takođe, padaju na teret građanki i građana. Naime, obaveze Grada Beograda su i izgradnja infrastrukture za prenos toplotne energije, izgradnja brane koja sprečava klizanje postojeće deponije, izgradnja alternativnog pristupnog puta preko Velikog sela i Slanaca, troškovi eksproprijacije i raseljavanja stanovništva sa područja oko deponije.

Poseban problem sa spalionicom u Vinči predstavlja dodatno zagađenje životne sredine. Spalionica će otpad spaljivati bez prethodnog tretmana i u vazduh oslobađati kancerogene supstance (dioksine i furane) za koje u Srbiji ne postoji laboratorija koja može da izmeri njihovo prisustvo. Kao posledica spaljivanja otpada nastajaće i čak 90.000 tona pepela godišnje, odnosno preko 2.700.000 tona pepela u narednih 30 godina. Delovi letećeg pepela, sitne čestice PM10 i PM2.5 dovoljno su male da udisanjem mogu da se prenesu do pluća i kao takve veoma su opasne po zdravlje ljudi.

Zbog svega navedenog podneli smo i zvaničnu žalbu Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)  koja finansira izgradnju spalionice. Žalba je podneta zajedno sa mrežom Bankwatch CEE, sredinom septembra 2019. Godine.

Ne davimo Beograd ne pristaje da građani i građanke Beograda finansiraju profit privatnog investitora nauštrb zaštite životne sredine i svog zdravlja.