Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva ostavku gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić i poziva nadležne pravosudne organe da istraže zloupotrebe gradskog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, koji je već drugu godinu za redom podređen ostvarivanju koristi podobnih pojedinaca i organizacija.

Rezultati ovogodišnjeg konkursa gradskog Sekretarijata za kulturu, pokazuju da je njegovo potpuno netransparentno sprovođenje svesno omogućilo organizacijama bliskim vladajućoj stranci da zloupotrebe konkursnu proceduru i ostvare korist.
Skriveno je ko su članovi komisija, kako se oni biraju i na osnovu kojih kriterijuma su donosili odluke.

Omogućeno je učešće organizacijama koje se kulturom uopšte ne bave ili koje su u statut unele pojam kultura neposredno pre ili čak nakon raspisivanja konkursa. Takođe, sredstva su dodeljivana organizacijama osnovanim očigledno samo za potrebe ovog konkursa, i to samo nekoliko dana pre njegovog raspisivanja.

U oblasti Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura najveći iznos od 750 hiljada dinara dobilo je “Udruženje za pomoć deci, omladini i porodici”, koje se ne bavi kulturom, a registrovano je dve nedelje pre raspisivanja konkursa. Iako postoji duže od ovoga, organizacija “Ced Grupa” pet dana nakon raspisivanja konkursa menja svoju delatnost i umesto “Razvoj i afirmacija informaciono komunikacionih tehnologija, sporta i zaštite životne sredine”, u registar upisuje “Podsticanje ciljeva razvoja popularizacije i edukacije u oblasti kulture” i na konkursu dobija 550 hiljada dinara za projekat “Nesvršena sfera” – radionice oslikavanja uskršnjih jaja. Sekretarijat još podržava i jubilej modne kreatorke Suzane Perić dajući sredstva njenom preduzeću registrovanom za proizvodnju odeće, a sredstva su osvojila i organizacije koje se, umesto kulturom, bave medicinom, marketingom, socijalnom zaštitom, sportom, preduzetništvom i drugim delatnostima.

Smatramo da je gradska sekretarka za kulturu Ivona Jevtić, uprkos ukazivanjima da je prošle godine došlo do slične zloupotrebe gradskog konkursa, kada je fantomskim organizacijama takođe dodeljen veliki procenat javnih sredstava, svesno doprinela ovim malverzacijama koje su omogućile da ovogodišnji rezultati stvore direknu korist podobnim pojedincima i organizacijama, iako sa kulturom u velikom broju slučajeva nemaju nikakve veze.

Za posledicu, ovakve zloupotrebe devastiraju polje savremenog umetničkog stvaralaštva, ostavljajući bez sredstava mnoge relevantne organizacije koje su godinama gradile i stvarale savremenu umetničku scenu Beograda. Mnogima od njih ovaj konkurs je jedini izvor sredstava za svoje programe, pa je upitno da li čelnici grada Beograda smatraju da je ova vrsta stvaralaštva uopšte potrebna. Beograđanima i posetiocima Beograda sigurno jeste.

Zbog svega navedenog inicijativa Ne davimo Beograd zahteva ostavku gradske sekretarke za kulturu Ivone Jevtić, a ukoliko nadležno pravosuđe ne preduzme korake da se ove malverzacije ispitaju, inicijativa će nakon analize sama podneti krivične prijave.