Pokret Ne davimo Beograd poziva Ombudsmana Grada Beograda Marka Valjarevića, kao i Zaštitnika građana Zorana Pašalića da pokrenu postupke kontrole i nadzora nadležnih institucija i republičkih i gradskih organa povodom požara na deponiji u Vinči koji je uznemirio javnost i izazvao posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu i da o nalazima u najskorijem roku obaveste javnost.

Kako je Ombudsman Grada Beograda ovlašćen da štiti i kontroliše poštovanje prava građana i kontroliše rad Gradske uprave Grada Beograda i javnih službi čiji je osnivač Grad Beograd smatramo da je neprihvatljivo da se isti nije oglašavao po ovom važnom pitanju za građane i građanke Beograda.

Takođe, kako je posao zaštitnika građana da kontroliše da li organi državne uprave, republički javni pravobranilac, organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja prema građanima postupaju u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije ili načelima rada dobre uprave smatramo da je isti dužan da se po ovom pitanju oglasi i pokrene postupke kontrole i nadzora nadležnih.

Pokret Ne davimo Beograd zalaže se za mnogo aktivniju ulogu nezavisnih organa kao što je Zaštitnik građana i Ombudsman Grada Beograda i u narednom periodu izneće set mera kako se ova institucija na lokalnom nivou grada Beograda može unaprediti i poboljšati.

Pročitaj i ovo:

  • bgmetro

Metro ZA potrebe građana, a ne profit tajkuna

Pokret Ne davimo Beograd uputiće primedbe na Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu koji je na javnom uvidu. Naime, predloženi plan za metro nije u interesu građana, već isključivo tajkuna koji su zainteresovani za gradnju na livadama koje povezuje izabrana trasa. Ukoliko se već odustalo od višedecenijskog plana za prvu liniju metroa, ne sme se propustiti prilika da metro poveže najgušće naseljene oblasti grada i tako smanji gužve i ubrza kretanje kroz grad. To prema postojećem planu nije slučaj.

Nova podrška javnih ličnosti “Povelji za dobar grad” pokreta Ne davimo Beograd

Nova grupa javnih ličnosti i nezavisnih intelektualaca podržala je “Povelju za dobar grad”, pokreta Ne davimo Beograd. Podršci planu, kako da Beograd postane dobar grad za sve njegove građane, pridružili su se muzičari Branko Golubović Golub, pevač grupe Goblini i Nebojša Despotović iz benda Duboka Ilegala, zatim profesorka Srbijanka Turajlić, društveni aktivista Gordan Paunović, psihoterapeutkinja Aurelija Đan, sociološkinja Jana Šarić, aktivistkinja za ženska prava Maša Elezović i IT stručnjak Ivan Milošević. Podršku povelji dali su i pesnik Stevan Tatalović, književna prevoditeljka, novinarka i spisateljica Mirjana Ognjanović i antropološkinja Irena Molnar.