Ne davimo Beograd poziva građane i građanke da potpisom podrže “Inicijativu za odbranu Košutnjaka” i pomognu da se spreče namere investitora i gradskih vlasti da se čak 30 hektara gradske šume poseče, a umesto nje u ovom području izgradi stambeno-komercijalni kompleks. 

Podršku “Inicijativi za odbranu Košutnjaka” možete dati potpisom, a u planu su javni događaji i akcije o kojima ćemo vas obaveštavati preko kontakta koji ostavite u formularu.

Potpišite i podržite “Inicijativu za odbranu Košutnjaka” na linku:
https://www.peticije.online/inicijativa_za_odbranu_kosutnjaka

Namere gradskih vlasti da planom detaljne regulacije izvrše prenamenu i urbanizaciju Košutnjaka smatramo nedopustivim aktom protiv ovog prirodnog resursa koji ima opšti javni interes za sve naše građane. Ovaj plan je na ranom javnom uvidu do 13. jula, a prvi korak koji ćemo napraviti je podnošenje serije primedbi na njega, u saradnji sa stručnim organizacijama i pojedincima. Ukoliko želite da podnesete primedbe, na ovom linku je precizno uputstvo.

I uništavanje Košutnjaka, ali i brojni projekti širom grada koji za nameru imaju sveopštu komercijalizaciju naših prirodnih i javnih dobara, od parkova i šuma, preko obala i reka, do devastacije kulturno-istorijskih spomenika, deo su istog koncepta – investitorskog urbanizma, kojim se glad za profitom investitora, stavlja ispred javnog interesa građana.

Ne davimo Beograd poziva građane da se uključe u borbu da naš grad bude mesto u kome je moguće živeti dostojanstveno od svog rada, u zdravom okruženju, poštujući druge i vodeći računa o ugroženim kategorijama stanovništva.

Tekst “Inicijative za odbranu Košutnjaka” koji možete potpisati na linku:

Mi dole potpisane građanke i građani protivimo se namerama gradskih vlasti, da investitoru dopusti da na području Košutnjaka, poseče skoro 30 hektara šume i izgradi stambeno-poslovni kompleks. Zahtevamo da se naši parkovi, šume, obale i druga prirodna i javna dobra čuvaju, održavaju i uvećavaju kako bismo mogli da živimo u zdravom i bezbednom okruženju. 

Spremni smo da se protiv uništavanja Košutnjaka borimo svim dostupnim sredstvima i nećemo im dozvoliti da zarad pohlepe devastiraju ovo područje.  

I uništavanje Košutnjaka, ali i brojni projekti širom grada koji za nameru imaju sveopštu komercijalizaciju naših prirodnih i javnih dobara, od parkova i šuma, preko obala i reka, do devastacije kulturno-istorijskih spomenika, deo su istog koncepta – investitorskog urbanizma, kojim se glad za profitom investitora, stavlja ispred javnog interesa građana.

Svi potpisnici ove inicijative biće obaveštavani i pozvani na akcije za odbranu Košutnjaka, a očekujemo od vas da ovu inicijativu proširite među svojim prijateljima i kolegama, učestvujete na javnim događajima i akcijama ovim povodom, i na druge načine podržite Inicijativu za odbranu Košutnjaka, kako bismo stvorili što brojniju zajednicu ljudi kojima je stalo do očuvanja ovog prirodnog dobra. 

Inicijativa za odbranu Košutnjaka je platforma otvorena za sve organizacije i pojedince koji u njoj prepoznaju značaj i žele da se uključe u borbu.

Za sva pitanja možete nas kontaktirati na  info@nedavimobeograd.rs 

Ne davimo Beograd