Plan detaljne regulacije za kompleks “Avala filma” nalazi se na ranom javnom uvidu do 13. jula, do kada je na njega moguće podneti primedbe, predloge i ideje građana. 

Namere gradskih vlasti da predloženim planom izvrše prenamenu i urbanizaciju Košutnjaka, smatramo nedopustivim aktom protiv ovog prirodnog resursa koji ima opšti javni interes za sve naše građane i građanke. Kako se radi o veoma velikom i značajnom području u kojem će stradati skoro 30 hektara šume, pozivamo vas da iskoristite svoje pravo i izrazite svoj stav po ovom pitanju. 

Primedbe morate poslati u pisanom obliku poštom na adresu Sekretarijat za urbanizam i gradjevinske poslove, Kraljice Marije br.1, 11000 Beograd ili ih predati lično na pisarnici na istoj adresi. Obavezno u oba slučaja naglasite da se vaša primedba ili primedbe odnose na Plan Detaljne Regulacije kompleksa “Avala Film”.

Ukoliko vam treba pomoć, preporučujemo vam da iskoristite elektronski formular koji je priredila organizacija “Ministarstvo prostora” na kome je procedura jako pojednostavljena: http://vodic.iup.org.rs/formular/

Rani javni uvid je faza izrade plana u kojoj javnost ima priliku da vidi i reaguje na koncept plana. Ova faza upravo zbog toga predstavlja dobar trenutak da se predaju primedbe i predlozi građana, i izvrši uticaj na plansko rešenje koje još uvek nije detaljno razrađeno i može da se menja. 

Procedura ranog javnog uvida podrazumeva prikupljanje mišljenja, primedbi i sugestija svih zainteresovanih fizičkih ili pravnih lica. O ovim primedbama komisija za planove ne zauzima stav, odnosno ne izjašnjava se direktno da li je po njima potrebno postupiti ili ne. Umesto toga, u izveštaju o obavljenom ranom javnom uvidu daje određene smernice obrađivaču za dalji rad na izradi planskog dokumenta. Izveštaj se ne objavljuje javno, ali se može dobiti na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ne davimo Beograd će ispratiti sve aspekte donošenja ovog plana, pa iako komisija nije u obavezi da vam odgovori, sve informacije koje budemo uspeli da saznamo objavićemo na našem sajtu.

Kako bismo i nakon podnošenja primedbi nastavili sa borbom za očuvanje ove veoma značajne gradske šume i prirodnog dobra, Ne davimo Beograd je pozvao građane da podrže “Inicijativu za odbranu Košutnjaka”. U planu su javni događaji i akcije o kojima ćemo vas obaveštavati preko kontakta koji ostavite u formularu: https://www.peticije.online/inicijativa_za_odbranu_kosutnjaka

I uništavanje Košutnjaka, ali i brojni projekti širom grada koji za nameru imaju sveopštu komercijalizaciju naših prirodnih i javnih dobara, od parkova i šuma, preko obala i reka, do devastacije kulturno-istorijskih spomenika, deo su istog koncepta – investitorskog urbanizma, kojim se glad za profitom investitora, stavlja ispred javnog interesa građana.