Lokalna grupa Ne davimo Beograd iz Obrenovca podnela je nadležnima u opštini Obrenovac i JP „Srbijašume“ peticiju za prestanak seče šume u Dubokom. Podsećamo da je u prethodne dve godine, na području “Duboko”, između Beograda i Obrenovca, posečeno je preko 11 hektara stare hrastove šume. Visoka, prohodna hrastova šuma, mesto za šetnju, odmor i rekreaciju, planski je zamenjena niskim, neprohodnim bagremarom koji je pokrio nastalu golet.

Prethodne nedelje, lokalna grupa pokreta Ne davimo Beograd je na komšijskom sastanku povodom stanja šume u Dubokom, sa građanima Bariča i Male Moštanice dogovorili da nadležnim postave zahteve za koje veruju da mogu da dovedu do rešenja dugogodišnjeg problema seče i uništavanja ove šume.

Građani zahtevaju:

1. Da se obustavi dalja seča višedecenijskih hrastova.

2. Da nezavisno stručno lice izvrši procenu zdravstvenog stanja šume i istu da na javni uvid.

3. Da se u skladu sa članom 39 Zakona o šumama koji definiše zadatak JP „Srbijašime“ da čuva šume u državnoj svojini, zaposli čuvar šume ,,Duboko”, a koji će sa već pripadajućim statusom službenog lica čuvati šumu od protivpravnog korišćenja, uništavanja, odlaganja otpadnih i otrovnih materija, uništavanja graničnih znakova i ostalih nezakonitih radnji.

4. Da se granični znakovi, tj. postojeće rampe stave u funkciju i time spreči ulaz licima koja traktorima i drugim vozilima istovaruju otpad ili odnose bespravno posečena stabla za lični upotrebu. Takođe, da se sa istim ciljem sprečavanja nezakonitih radnji, postave kamere za nadzor mogućih kolskih prilaza kod predajnika TV Mag i u ulici Aleksandra Ace Spasića u neposrednoj blizini dečjeg igrališta.

5. Da se sprovede akcija uklanjanja deponija, urede staze kroz šumu koje vode ka restoranu Duboko i početku ulice Aleksandra Ace Spasića, kao i da se postave klupe.

6. Da se prostor na kome su posečeni hrastovi zamenjeni mladicama bagrema propisno uredi kako bi bagremova šuma bila prohodna.

7. Da se u ulici Aleksandra Ace Spasića obnovi dečje igralište i drveni mobilijar namenjen najmlađima, postave kante za otpatke, a da JKP Obrenovac ubuduće odvozi otpad i redovno održava zelene površine oko igrališta.

Navedeni zahtevi imaju za cilj da se šuma Duboko proglasi zaštićenim prirodnim dobrom i u svoj svojoj lepoti i raskoši opstane za buduće generacije. Ove zahteve je do sada podržalo preko stotinu građana Bariča, Male Moštanice i Obrenovca. Pokret Ne davimo Beograd će nastaviti da se zajedno sa građanima bori za dobar grad za sve, što podrazumeva očuvanje i žaštitu naših zelenih površina.

Pročitaj i ovo:

Pressures on Ne davimo Beograd and independent media in Serbia

The construction company Millennium Team is suing Ne davimo, asking for almost 100,000 € for material damages. These are supposedly caused by our publishing of a text on changes to the Belgrade urban plan. This change allows Millennium Team to demolish the Goša Institute for research and development and build a residential-business complex on the lot.

Robert Kozma for VOA: Election conditions still need to be improved

“We participate in these discussions because Serbia has an undemocratic regime. Unfortunately, the ruling government has transformed some form of democratic elections that had existed into an undemocratic hybrid regime. This has been assessed in several recent reports, such as Freedom House’s or the European Parliament’s. This is why we have these discussions, and not because we are asking for some political concessions. No, we only ask that citizens’ rights be respected”, Kozma said.