Danas smo uručili žutu patku Filipu Abramoviću, pomoćniku ministra zaduženom za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, koji je jedan od odgovornih za katastrofalno štetan ugovor za izgradnju spalionice na deponiji u Vinči. Filip Abramović učestvovao je na skupu posvećenom temi Javno privatno partnerstvo i koncesije u oblasti zaštite životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a Inicijativa je insistirala da se analiza ugovora o izgradnji spalionice nađe na zvaničnoj agendi ovog skupa. “Nastavićemo da se borimo svim sredstvima i na svim poljima da se ovaj katastrofalni ugovor, zbog koga će grad Beograd morati da izdvaja minimum 38 miliona evra godišnje, ne realizuje.”

Prema ugovoru sa konzorcijumom Suez-Itoču, Beograd se obavezao da će u narednih 30 godina za tretman otpada ovom privatnom investitoru isplatiti najmanje milijardu i 150 miliona evra. Na ovaj minimalni iznos treba dodati i sve prateće infrastrukturne troškove, koji nisu mali, kao i povlašćen položaj u plasmanu električne energije dobijene iz otpada. Pored toga, spalionica će četiri do pet puta poskupeti račune građana za tretman i odvoženje otpada i značajno povećati zagađenje vazduha.

Ne davimo Beograd u svom programu za Beograd se zalaže za poništavanje štetnih ugovora i formiranje nezavisne komisije koja će preispitati sve ugovore koji nanose štetu gradu i ugrožavaju zdravlje građana: od nakaradnog “Beograda na vodi” pa do spalionice za deponiju u Vinči.

Plan inicijative Ne davimo Beograd predviđa potpuno odustajanje od spalionice. Mi se zalažemo za novi, pravičniji sistem naplate otpada – otpad će se naplaćivati po količini generisanog otpada, a ne prema kvadratnom metru stambene jedinice. Ovaj sistem podstiče građane/ke da više sortiraju otpad. Uvešćemo sistem za sortirano sakupljanje otpada, koji će podstaći reciklažu i kompostiranje. Tako ćemo omogućiti pokretanje zelene ekonomije, što predstavlja ekološki prihvatljiviji, ekonomičniji i održiviji sistem za upravljanje otpadom uz otvaranje radnih mesta u zelenoj ekonomiji. Želimo sistem integrisanog upravljanja otpadom na celoj teritoriju Beograda. Radićemo na unapređenju infrastrukture za prikupljanje komunalnog otpada u svim delovima Beograda, posebno u prigradskim područjima koja trenutno nisu deo sistema za prikupljanje otpada i gde nastaju divilje deponije.

Prezentaciju analize štetnog ugovora možete preuzeti ovde, potpisani ugovor o Vinči možete preuzeti na linku.