Slučaj psa Jake, koji je od strujnog udara nastradao na gradilištu u Mirijevu, je opomena koja se ne sme ignorisati. Gradska gradilišta su užasno organizovana i na njima ljudi lome ruke i noge, a očigledno je su loše uređena i neobezbeđena gradilišta pretnja i za život, kako ljubimaca, tako i ljudi.

Na mnogim mestima gde se po gradu izvode radovi možemo videti da nema ograda i obezbeđenja radova, kada ograde i postoje, nema adekvatnih prolaza za građane. Na sve strane su otvorene rupe, a alat i mašine stoje razbacane. Signalizacija ne postoji, a kablovi lete uokolo. Noću je rasveta isključena, a nema alternativne pa to dodatno otežava kretanje građanima i povećava rizik od povrede. Isključenja struje, vode i interneta su neplanska i dugotrajna. Rokovi se toliko često probijaju da ljudi prosto ne mogu ništa da planiraju kako bi umanjili štetu koju trpe. Najbolji primer za ovu potpunu dezorganizaciju i bahatost je rekonstrukcija poteza od Vukovog spomenika do Kalemegdana, tzv Zelenog bulevara gde su radovi probijeni više od godinu dana, a građani trpe sve ove navedene probleme.

Detaljnije o problemima građana dok traju rekonstrukcije na katastrofalno organizovanim gradilištima možete pročitati u tekstu “Trpilo“.

Kako se više ne bi ponovilo da bilo koji ljubimac strada, kako bismo zaštitili živote i zdravlje ljudi, Ne davimo Beograd je gradskoj vlasti uputio set mera kako bi gradilišta bila uređena.

SET MERA ZA BOLJE ORGANIZOVANJE GRADSKIH GRADILIŠTA:

1. Bolje infomisanje građana
– Zahtevamo da precizno znamo početak i kraj radova na svakoj od deonica, a ne da se gradilišta otvaraju pre najavljenog početka, da radovi očigledno stoje i da se rokovi probijaju.
– Zahtevamo da budemo obavešteni o svakom planiranom isključenju struje, vode ili interneta koje traje duže od 2 sata kako bismo mogli svoje obaveze i život da planiramo.
– Zahtevamo informacije o privremenim promenama trase javnog saobraćaja, o mogućnosti povlašćenog parkiranja vozila stanara kojima je zbog radova onemogućeno parkiranje u garažu ili parking stambene zgrade, kao i informacije vlasnicima / zakupcima poslovnog prostora o mogućnostima alternativnih prilaza vozila za dostavu robe.
– Zahtevamo obaveštenje o izmeštanju kontejnera za odlaganje đubreta
– Takođe, zahtevamo da se građani obaveste kako će tačno izgledati ulice kada budu završene, umesto što nam se prikazuje jedna te ista ulepšana i našminkana foto montaža.
– Zahtevamo uslužni kontakt telefon na kome ćemo u svakome trenutku moći da se obavestimo o ovim informacijama

2. Bolju organizaciju gradilišta
– Zahtevamo više bezbednog prostora za kretanje trotoarom u toku izvođenja radova kako bi prolaz mogli imati i građani sa posebnim potrebama, majke sa dečjim kolicima i stara lica.
– Zahtevamo ostavljanje više prolaza za prelazak stanara na drugu stranu ulice. Građanima se mora obezbediti bezbedna pešačka zona za prelazak ulice, kako se ne bi izlagali opasnosti od neravnog terena i gradjevinskih mašina.
– Zahtevamo da gradilišna ograda ne sme da blokira prelazak ulice u dužini većoj od 250m. Kretanje gradjana mora se ograničavati u najmanjoj mogućoj meri i u što kraćem vremenskom periodu.
– Zahtevamo da se omogući prelaz na svakoj raskrsnici u periodu nakon radnog vremena i kada se ne izvode radovi kako bi se što više poboljšala mogućnost kretanja kroz gradilište.
– Zahtevamo montiranje alternativne rasvete na mestima gde je ulična rasveta morala biti demontirana kako bi se gradjanima omogućilo bezbedno kretanje u noćnim satima.
– Zahtevamo poštovanje zakonskih ograničenja za izvođenje radova tokom noći i stvaranja nepodnošljive buke.

3. Pravnu pomoć i nadoknadu štete
– Zahtevamo da se građanima koji su pretrpeli povrede i štetu omogući besplatna pravna pomoć kako bi bili upoznati sa svojim mogućnostima i nadoknadili štetu koju su pretrpeli usled slabo organizovanog gradilišta.

Ispunjavanjem ovih zahteva olakšale bi se posledice koje po život stanara ostavljaju ovako loše organizovni radovi.

Pročitaj i ovo: