Predstavnici poslaničke grupe Zeleno-levi klub, Ne davimo Beograd sastali su se sa predstavnicima pokreta Pravo na život – Meri, i pružili su podršku usvajanju zakona o hitnoj medicinskoj pomoći.

„Nažalost Srbija je jedina zemlja u regionu u kojoj pružanje hitne medicinske pomoći nije regulisano zasebnim zakonom. Vreme je da to promenimo. Neophodno je uspostavljanje detaljnih protokola prilikom postupanja i pružanja pomoći građanima. Kao i organizovanje obaveznih obuka za medicinsko osoblje koje pruža hitnu medicinsku pomoć. Ovo mora da prati i standardizacija saniteta i opreme, kako bismo dobili službu koja odgovara i građanima, ali i lekarima i medicinskom osoblju, kojima je neophodna podrška“ – izjavio je narodni poslanik Robert Kozma.

Od izuzetne je važnosti po javno zdravlje da se zakonskim putem sistematizuje i organizuje pružanje hitne pomoći građanima u nevolji i prehospitalno zbrinjavanje građana. Nedostatak adekvatne sistematizacije i prioritizacije prilikom pružanja hitne medicinske pomoći, kao i nepostojanje ujednačenih i obavezujućih protokola i tumačenja postupanja službe hitne pomoći i zavoda koji pružaju hitnu pomoć, neretko dovodi do smrtnih ishoda koji su mogli biti sprečeni samo da se na vreme reagovalo. Ovo posebno pogađa građane opština sa manje od 25 hiljada stanovnika u kojima nije organizovana zasebna služba hitne pomoći, ali i građane opština i gradova u kojima nema zdravstvenih ustanova koje pružaju sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu.

Pročitaj i ovo: