Povodom izjava državnih funkcionera u kojima pokušavaju da umanje značaj ogromnog zagađenja vazduha u Srbiji, inicijativa Ne davimo Beograd zahteva da se umesto bežanja od problema počne sa hitnim i konkretnim akcijama kako bi se ovo katastrofalno stanje promenilo.

U 21. veku, državni funkcioneri prizivaju atmosferske prilike da nam poboljšaju vazduh, a onda kada vetar ili kiša izostanu, prikazuju nam to kao prirodnu katastrofu, višu silu za koju oni nisu odgovorni. Tako ovog vikenda direktor agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović u subotu obećava da će vazduh već u nedelju, kada dune vetar, biti zdraviji.Inicijativa Ne davimo Beograd je zgrožena nivoom neodgovornosti i potpunim odsustvom brige za građane koje ovakav pristup problemu pokazuje. Prema podacima Svetske zdravstvene agencije, Srbija zauzima drugo mesto u Evropi po broju prevremenih smrti usled zagađenja vazduha. Više od 6.000 ljudi godišnje prerano umre usled izloženosti zagađenjima iz vazduha.

Inicijativa Ne davimo Beograd izradila je set kratkoročnih i dugoročnih mera kako bi se rešio problem zagađenja vazduha. Kraktoročne mere se odnose na aktivnosti koje treba preduzeti sa ciljem zaštite građana u danima kada je zagađenje vazduha ekstremno visoko. Od tačnog i objektivnog informisanja građana u pogledu stanja vazduha do mera koje se odnose na zaštite najugroženijih i najosetljivih kategorija stanovništva (dece, starih, trudnica, itd.). Dugoročne mere su usmerene na temeljno poboljšanje kvaliteta vazduha i unapređenju životne sredine. One podrazumevaju prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, povećanje gasifikacije i toplifikacije grada i smanjenje individualnih ložišta, bolja kontrolu zagađivača i izmeštanje najvećih industrijskih zagađivača, radikalno poboljšanje javnog transporta i odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zagaditi vazduh naših gradova, poput izgradnje spalionice u Vinči, ali i u drugim mestima u Srbiji.

Detaljnije o ovome: https://nedavimobeograd.rs/hitne-mere-za-unapredenje-kvaliteta-vazduha-i-zastite-stanovnistva/

Fotografija: Marija Marković