Posle reakcije Zorane Mihajlović na protest inicijative Ne davimo Beograd protiv izgradnje spalionice otpada, poslali smo ministarki sledeće pismo:

Poštovana gospođo Mihajlović,

Nakon vašeg istupanja u javnosti u kojem govorite pozitivno o izgradnji spalionice otpada u Vinči, inicijativa Ne davimo Beograd vas poziva da javnosti, a posebno građanima i građankama Beograda, odgovorite na nekoliko konkretnih pitanja o ovom poslu:

  • Zašto je ugovor o izgradnji spalionice nedostupan javnosti iako je prošlo već 5 meseci od njegovog potpisivanja?
  • Da li razlog leži u tome što skrivanje Ugovora skriva i informaciju da se Grad Beograd obavezao da će svake godine, narednih 30 godina, privatnom “partneru” isplaćivati minimum 38 miliona evra, odnosno najmanje milijardu i 150 miliona evra?
  • Da li je razlog skrivanja Ugovora taj što se Grad Beograd obavezao da će 70% od ovog iznosa biti plaćeno kroz račune građana koji će biti uvećani čak 4 puta? Da li će biti uvedena nova taksa za tretman otpada koju će plaćati građani kao što je to najavio Filip Tijel, direktor kompanije Suez koja je sklopila javno-privatno partnerstvo sa Gradom za izgradnju spalionice otpada u Vinči?
  • Da li je razlog skrivanja taj što bi Ugovor otkrio da se Grad Beograd obavezao na izgradnju celokupne infrastrukture za prenos toplotne energije kao i činjenice da ćemo električnu energiju dobijenu iz otpada plaćati privatnom partneru 2-2.5 puta više nego na međunarodnom tržištu u narednih 12 godina?
  • Da li je razlog što u Beogradu i Srbiji ne postoje laboratorije za precizna merenja količine opasnih supstanci (npr.dioksina i furlana) koji se oslobađaju u vazduh nakon spaljivanja komunalnog otpada i koje mogu biti jako štetne za zdravlje građana?
  • Da li je razlog taj što pored ovoga, na teret građana Beograda padaju i dodatni infrastrukturni radovi, kao i izgradnja dodatne deponije i postrojenja za odvajanje otpada, kao i regulisanje sanacije opasnog otpada.
  • Da li je razlog skrivanja Ugovora taj što bi ugovor pokazao da će izgradnja spalionice onemogućiti razvoj reciklažne industrije i bez posla ostaviti na desetine hiljada ljudi?
  • Da li je razlog skrivanja ugovora taj što bi on pokazao da se u maniru sprovođenja projekta “Beograd na vodi”, za potrebe sprovođenja još jednog kriminalnog ugovora, planovi i propisi menjaju kako bi odgovarali interesu privatnog “investitora”?
  • Zašto nije urađena Strateška procena uticaja izgradnje spalionice na životnu sredinu i zdravlje građana Beograda i okoline, a Ugovorom smo se ipak obavezali na njenu izgradnju?
  • Zašto je u naše ime odlučeno da se u Vinči sledećih 30 godina spaljuje otpad iako su spalionice već danas, 2018. godine, u potpunosti zastarela tehnologija od koje odustaju zemlje regiona i Evrope?

Ukoliko ne odgovorite na ova pitanja u roku od pet dana, inicijativa Ne davimo Beograd će ponovo blokirati ulaz na deponiju u Vinči. Mi nemamo nameru da se pomirimo sa gomilanjem ugovora krojenih po meri investitora, a nauštrb interesa građana Beograda. Bićemo uporni u borbi protiv ideje spaljivanja otpada na deponiji u Vinči, kao što istrajavamo u borbi protiv projekta “Beograd na vodi” na čijem ugovoru o ulaganju stoji potpis upravo ministarke Mihajlović.

S poštovanjem,

Inicijativa Ne davimo Beograd