Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, Ne davimo Beograd/ Zeleno-levi front ukazuje na rasprostranjeni rasizam u našem društvu i javnom govoru, suprotstavljajući se svakoj vrsti nasilja i diskriminacije.

Rasizam pogađa najranjivije društvene grupe i pojedince, onemogućavajući im osnovna ljudska prava, socijalnu integraciju i dostojanstven život, dok predrasude i stereotipi na osnovu boje kože, imena i prezimena, vode diskriminaciji i nasilju. Sa druge strane, ekstremno desničarskim grupacijama se dozvoljava da slobodno šetaju Srbijom, unoseći strah i nemir, ne samo među manjinama, već i u većinskoj populaciji.

Romi i Romkinje su istorijski i brojčano najviše pogođeni rasizmom u Srbiji. Ova populacija je najmanje zapošljavana i obrazovana, ima najveću stopu siromaštva, brojne teškoće u zdravstvenoj, socijalnoj i pravnoj zaštiti, kao i zaštiti od nasilja i diskriminacije. Iako je Republika Srbija preuzela određene mere za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, ta podrška je često samo deklarativna.

Ukazujemo i na to da se i migranti iz ratom zahvaćenih područja suočavaju sa rasizmom i ksenofobijom u javnom govoru, koji se tolerišu i ostaju nekažnjeni. Smatramo da je i nedopustiv položaj radnika i radnica iz manje razvijenih zemalja, čija se radna prava u Srbiji negiraju i koji su u položaju radne eksploatacije, pa i trgovine ljudima, dok organi Republike Srbije ne čine ništa da ih zaštite.

Ne davimo Beograd smatra da država ne pokazuje istinsku volju da se nosi sa problemom rasizma, uprkos postojanju zakona koji se tiču zaštite od diskriminacije i borbe protiv rasizma, i ističe da država treba da pripada svim njenim građanima. Zahtevamo da se svi napadi i diskriminacija na osnovu rase ili bilo kog drugog ličnog svojstva procesuiraju, a govor mržnje u medijima, školama i svim ostalim institucijama više ne toleriše.

Obraćanje Dobrice Veselinovića povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma:

Pročitaj i ovo: