Krajem aprila pred stanovnicima novosadskog naselja Liman našao se plan generalne regulacije koji trasira put ka prodaji poslednjih komada gradskog zemljišta i njihovu posledičnu transformaciju u komercijalne sadržaje.

Ovakvo rešenje gradskih urbanista nije novost. Već nekoliko decenija se višespratnicama zamenjuju tobože beskorisne ledine i zelene površine, dok šoping centri niču u redovnim intervalima od godinu dana.

Mahnita gradnja, koja je razorila kvalitet života u gradskoj sredini, omogućena je deregulacijom investiranja u stambeni sektor, a njoj prethodi kriza gradskog budžeta. On se održava na jednokratnim injekcijama novca od sumnjivih prodaja i varljive milostinje centralne vlasti.

Stanovnike Limana je iznenadila planirana izgradnja pet višespratnih garaža koje treba da dođu na mesto već postojećih javnih parkinga. Pomisao na usijane tone armature i betona tik ispred prozora stanova i dvorišta obdaništa nagnala je mnoge na akciju. Na društvenim mrežama su na brzinu formirane građanske inicijative koje zajedno broje više od 10 hiljada članova, dok je za svega tri dana u toku prošle nedelje prikupljeno 2.500 primedbi na projekte izgradnje garaža. Iz analize javnih garaža iz 2015. vidi se da se koristi ispod 50 odsto kapaciteta. Činjenica da postojeći ozelenjeni parkinzi zadovoljavaju potrebe stanovnika podređena je (kao i obično) potrebi kapitala da investira investiranja radi.

Dvorišta, liftovi i ulice prestali su biti mesta slučajnog susreta i postali forumi za razmenu iskustva, artikulaciju kritike i razmatranje sledećih koraka u borbi za očuvanje zajedničkih dobara. Solidarnost je stigla i iz drugih krajeva grada koji se organizovano bore za očuvanje poslednjih tračaka zelenila, klupa i igrališta. Povezivanje borbi i mehanizmi organizacije biće najpotrebniji kada predviđene procedure podbace i osvane dan mobilizacije protiv bagera i policijskih kordona koji će ih štititi.

Grad je već stao na stranu povlašćenih; većini ostaje da se snagom brojeva izbori za svoje interese tako što će ih braniti u svom komšiluku. Ali otvoriće se i širi front za prava i potrebe svih obezvlašćenih i potlačenih.

Autor: Nemanja Pantović
Izvor: Danas, 1. jun 2018. godine

kolumna Naš grad izlazi svakog petka u dnevnom listu Danas, a pišu je članovi i prijatelji inicijative Ne davimo Beograd