Za izlaganje kandidata za Visoki savet tužilaštva zamenica predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i narodna poslanica Ne davimo Beograd, Jelena Jerinić ocenila je da kao da dolaze sa nekog drugog mesta, „kao da ne živimo u istoj državi“, a za neka od njihovih predloženih rešenja izrazila je skepsu.

Ona je kandidate na javnom slušanju Odbora za pravosuđe pozvala da se, u periodu do glasanja o plenumu, izjasne o konkretnim pitanjima koja se oslanjaju na sferu borbe protiv korupcije a postavila ih pismenim dopisnom organizacija Transparentnost Srbija.

Jerinićeva je za troje kandidata za Visoki savet sudstva, Jelenu Vučinić, Žikicu Dronjka i Nikolu Bodorogu, postavila i konkretna pitanja.

Naime, insistirala je da odgovore o neprimerenom uticaju koji se dešava u Skupštini, tačnije dešavanjima u prethodnom sazivu Skupštine u kojoj se spominjao prevashodno sudija Majić, ali i još neki nosioci pravosudne funkcije.

„Pomenuti su, i to uvek u negativnom kontekstu u toku 51 govora poslanika sadašnje vladajuće većine, a to se nastavilo i u ovom sazivu. Neki od tih poslanika su bez dobrog obrazloženja, predlagali da se neki kandidati za sudije ne izaberu u plenum, o čemu ste već ovde govorili. Ta izlaganja obično počinju sa. ‘Šta reći o sudiji Majiću…’, ili ‘predlažem da se sudije nikako ne ugledaju na njega’, citirala je Jerinićeva i navela da je interesuje komentar kandidata jer će to biti poslanici koji će njih birati u Visoki savet sudstva.

Podsetila je i na slučajeve razrešavanja sudija od 1999. godine, kada su razrešene i sudije Slobodan Vučetić, Zoran Ivošević i Božo Prelević, potom i sudija Đuro Pilipović. Ona je pitala i o vrlo aktuelnom slučaju, istupanjima Dragana J. Vučićevića.

„Glavni urednik Informera u svojim nastupima napada sudije, posebno one koji su donele presudu za krivično delo uvrede kojom je on osuđen na novčanu kaznu. Na ovakvo istupanje njega i još nekih medija reagovalo je Društvo sudija Srbije i to ne samo u ovoj situaciji, već je to moralo da čini i u septembru 2021. godine kada je ista osoba osuđena takođe na novčanu kaznu, zbog uvrede koju je uputio novinarki Žaklini Tatalović. Društvo sudija istaklo je da su sudovi samostalni i nezavisni u svom radu, i da sudske odluke ne mogu da budu predmet vansudske kontrole bilo kod tipa i da ih može preispitivati samo nadležan sud, u propisanom postupku. Zanima me vaš stav, smatrate li da u ovakvim situacijama ima mesta reagovanju Visokog saveta sudstva, posebno kada je reč o neprimerenom uticaju na rad sudije i meri sprečavanja neprimerenog uticaja na sudije” navela je Jelena Jerinić.

Pročitaj i ovo: