Povodom međunarodnog dana kanabisa, Inicijativa Ne davimo Beograd poziva nadležne organe Republike Srbije da pokrenu proces zakonskog regulisanja i prihvatanja kanabisa kao pomoćnog lekovitog sredstva, što predstavlja samo prvi, nužan i hitan korak u dekriminalizivanju upotrebe kanabisa. Time bi se za početak smanjila stopa kriminala i omogućila legalna upotreba u medicinske svrhe, umesto trenutne patnje kroz koje prolaze osobe i njihove porodice kojima ova biljka može pomoći ili ublažiti tegobe zbog neke od bolesti.

Inicijativa Ne davimo Beograd se zalaže za takozvani “Portugalski model” koji je pet godina nakon početka dekriminalizacije doveo do opadanja nelegalne upotrebe droge od strane tinejdžera, smanjenja stope HIV infekcija među korisnicima narkotika, smrtni slučajevi povezani sa heroinom i sličnim drogama smanjeni su za više od pola, a broj ljudi koji traže lečenje zbog zavisnosti od droge se udvostručio. Istovremeno, zabeležen je i drastičan pad slučajeva nasilja i ubistava povezanih sa narkoticima.

Takođe, uzgoj ove biljke može da obezbedi dodatna radna mesta, a stavljanje u legalni promet dodatne poreske prihode i sistemsku kontrolu upotrebe. Umesto povlašćenih činovnika državnog aparata koji nelegalnim putevima crnog tržišta uzgajaju i distribuiraju kanabis i tako stiču novac, od dekriminalizacije kanabisa korist može imati čitavo društvo.

Podsećamo da je upotreba kanabisa za medicinsku upotrebu odobrena u Argentini, Australiji, Kanadi, Čileu, Kolumbiji, Hrvatskoj, Kipru, Finskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Izraelu, Italiji, Luksemburgu, Severnoj Makedoniji, Norveškoj, Holandiji, Novom Zelandu, Peruu, Poljskoj i na Tajlandu, a upotreba je potpuno legalizovana u Urugvaju, Kanadi i u većem delu SAD, dok je proces dekriminalizacije u velikom broju zemalja već okončan. U Češkoj, Švajcarskoj, Španiji, Portugalu, Holandiji, Belgiji dozvoljena je sadnja do 4 ili više biljki za ličnu upotrebu.