Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva od nadležnih institucija koje prate kvalitet vazduha u Beogradu i Srbiji da prestanu da bojkotuju građane i da se hitno oglase i objasne javnosti zašto je vazduh u mnogim gradovima u Srbiji poslednjih dva dana zagađen. Agencija za zaštitu životne sredine mora da objasni građanima i građankama Beograda, Valjeva, Kosjerića, Smedereva, Novog Sada, Bora, ali i drugih gradova koji su suočeni poslednja dva dana sa povećanim koncentracijama čađi, PM2.5 i PM10 česticama u vazduhu, kako da se zaštite od  zagađenja.

Naši gradovi se sve češće nalaze na vrhu liste najzagađenijih gradova Evrope. Naše zdravlje, zdravlje naše dece, ugroženo je nebrigom institucija i kontinuiranim ignorisanjem upozorenja, merenja i analiza koje jasno govore da se radi o ozbiljnom problemu, koji se neće sam od sebe rešiti. Podaci Svetske zdravstvene organizacije govore da u Srbiji tokom jedne godine prerano umre više od 6.000 ljudi usled izloženosti zagađenjima iz vazduha, što je neslavno drugo mesto u Evropi po broju prevremenih smrti usled zagađenja vazduha!

Ponovo zahtevamo od institucija na nivou Grada Beograda (posebno od Sekretarijata za zaštitu životne sredine), kao i od Vlade Republike Srbije (posebno od Ministarstva za zaštitu životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine) da HITNO i BEZ ODLAGANJA preduzmukratkoročne i dugoročne mere, kojima će zaštiti građane i građanke Srbije i Beograda od štetnog dejstva zagađenja vazduha.

Kraktoročne mere se odnose na aktivisti koje treba preduzeti sa ciljem zaštite građana u danima kada je zagađenje vazduha ekstremno visoko. Od tačnog i objektivnog informisanja građana u pogledu stanja vazduha do mera koje se odnose na zaštite najugroženijih i najosetljivih kategorija stanovništva (dece, starih, trudnica, itd.). Dugoročne mere su usmerene na temeljno poboljšanje kvaliteta vazduha i unapređenju životne sredine. One podrazumevaju prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore eneregije, povećanje gasifikacije i toplifikacije grada i smanjenje individualnih ložišta, bolja kontrolu zagađivača i izmeštanje najvećih industrijskih zagađivača, radikalno poboljšanje javnog transporta i odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zagaditi vazduh naših gradova, poput izgradnje spalionice u Vinči, ali i u drugim mestima u Srbiji.

Mi ne želimo da slušamo obmane i lažne izgovore Aleksandra Vučića kako imamo zagađenje vazduha dan ili dva godišnje, dok zvanični podaci govore o ozbiljnom zagađenju u Srbiji koji plaćamo životima naših građana. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine za 2018. godinu govore da su PM10 čestice bile iznad dozvoljene granice u Valjevu 170 dana, 154 dana u Užicu, 146 dana u Smederevu, 132 dana u Beogradu, 118 dana u Sremskoj Mitrovici. U Boru je situacija još gora i niko od nadležnih ne želi da se oglasi, dok su građani suočeni sa ozbiljnim zagađenjem. Više informacija o možete saznati na sledećem videu:

Vučić laže o zagađenju

Aleksandar Vučić iznosi neistine i obmanjuje javnost čak i kada su u pitanju životi i zdravlje građana i građanki Srbije. Mi ne pristajemo na njegove neistine i zahtevamo od Grada Beograda i Vlade Republike Srbije da ODMAH i bez ODLAGANJA preduzmu mere zaštite građana koji su suočeni sa štetnim posledicama zagađenja vazduha. Mere: https://nedavimobeograd.rs/hitne-mere-za-unapredenje-kvaliteta-vazduha-i-zastite-stanovnistva/Čiji grad? Čija država?

Posted by Ne davimo Beograd on Četvrtak, 07. novembar 2019.

Ukoliko u najkraćem roku institucije na gradskom i nacionalnom nivou ne preduzmu zahtevane aktivnosti, posebno kratkoročne mere zaštite građana i građanki, bićemo prinuđeni da preduzmemo sve nužne mere u pogledu zaštite stanovništva.