Inicijativa Ne davimo Beograd poziva Gradsku izbornu komisiju da bez odlaganja omogući domaćim posmatračima i predstavnicima medija prisustvo sednicama ovog organa.

Iako je Gradska izborna komisija, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje izbora, još 17. januara konstatovala da su organizacije CRTA i CeSID ispunile uslove za domaće posmatrače izbora, i iako su predstavnici medija uredno podnosili zahteve za praćenje rada izborne komisije, do današnjeg dana im to nije omogućeno. Ovakvim postupanjem Gradska izborna komisija grubo krši zakon i poslovnik, koji predviđaju javnost njenog rada.

Rad Gradske izborne komisije, kao organa za sprovođenje izbora, mora biti transparentan. Sednice GIK su sastavni deo izbornog postupka, a prisustvo i neometan rad posmatrača i medija su preduslov slobodnih i demokratskih izbora. Sadašnje stanje je ne samo u suprotnosti sa zakonom nego i sa međunarodnim obavezama koje je Srbija preuzela kao članica OEBS.

Posle skandalozne odluke da se ne dozvoli rad domaćih posmatrača na lokalnim izborima u Pećincima, svedoci smo da se slične stvari dešavaju i u Beogradu. Zabrinuti smo zbog ovakvog nedopustivog razvoja događaja i upozoravamo da se ovakvim postupcima narušava legitimitet izbora i poverenje građana u demokratske institucije. Zahtevamo od Gradske izborne komisije da odmah reaguje i pozivamo predstavnike izbornih lista u stalnom i proširenom sastavu GIK da se javno pridruže ovom zahtevu.

Ne davimo Beograd