Inicijativa Ne davimo Beograd dobila je danas i zvanični odgovor Evropske investicione banke, u kome se navodi da je odbila da finansira izgradnju spalionice u Vinči, zbog posledica koje će ovaj projekat imati po ciljeve u vezi recikliranja otpada postavljene u Poglavlju 27, odnosno po pristupanje Srbije Evropskoj uniji.

Zajedno sa kolegama iz CEE Bankwatch Network prethodno smo obavestili Evropsku komisiju i međunarodne i evropske banke uključene u projekat na štetnost koju će po građane Srbije imati izgradnja spalionice u Vinči.

Evropska investiciona banka sprovela je sopstvenu proceduru procene projekta čiji rezultati se poklapaju sa negativnim mišljenjem Evropske komisije, i zbog toga su odustali od finansiranja projekta. Kao glavni razlog navodi se činjenica da će spalionica sprečiti Srbiju da postigne ciljeve postavljene u Poglavlju 27 koji se tiču recikliranja i cirkularne ekonomije. Pored neposredne opasnosti po zdravlje Beograđana, ukoliko vlast sprovede projekat spalionice u Vinči to će imati posledice na sve građane Srbije, jer se ugrožava ulazak Srbije u EU.

Ovo je prvi put da su zvanične institucije Evropske unije potvrdile ono na šta smo sve vreme upozoravali. Izgradnja spalionice u Vinči u suprotnosti je sa evropskom direktivom o upravljanju otpadom, posebno u delu koji se tiče recikliranja i cirkularne ekonomije. Inicijativa smatra da izgradnja spalionice ne ispunjava ni standardne Evropske unije u pogledu zaštite životne sredine, te će doprineti daljem zagađenju vazduha sa izuzetno kancerogenim materijalima.

Posebno važan podatak je da će građani i građanke Beograda u narednih 30 godina platiti preko milijardu i 150 miliona evra za spaljivanje otpada, bez mogućnosti da se on ponovno upotrebi.

Inicijativa Ne davimo Beograd će, zajedno sa CEE Bankwatch Network, i velikim brojem zabrinutih građana nastaviti da se bori da naše zdravlje i budućnost ne bude žrtvovano zarad profita korumpirane i kriminalne političke elite.