Iako je od početka ove godine u Srbiji ubijeno najmanje 20 žena u porodično-partnerskim odnosima, institucije Republike Srbije ćute na zahteve opozicionih poslanika da se o iskorenjivanju femicida raspravlja u Narodnoj skupštini.

Pre 50 dana narodna poslanica Zeleno-levog kluba, Biljana Đorđević, je kao članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova podnela predlog za organizaciju javnog slušanja na temu femicida. Sednica ovog Odbora, koji se i inače retko sastaje, nije zakazana od sredine aprila iako Narodna skupština već duže od mesec dana raspravlja o situaciji u zemlji i odgovornosti institucija nakon dva masakra u Ribnikaru i Malom Orašju i Duboni.

Svrha javnog slušanja jeste da članovi Odbora, ali i drugi narodni poslanici, dobiju informacije, stručna mišljenja i komentare zainteresovanih građana koji se bave femicidom, o sprovođenju postojećih zakona ili potrebi da se pitanja koja su u nadležnosti Odbora urede na drugačiji način. Femicid kao ubistvo žena u porodično-partnerskim odnosima je najekstremniji vid kršenja ljudskih prava. Predložene teme za javno slušanje se tiču uspostavljanja nacionalnog kontrolnog mehanizma za praćenje i analizu femicida, utvrđivanja disciplinske odgovornosti profesionalaca – pre svega tužilaca i sudija – koji svojim postupanjem ili nepostupanjem nisu sprečili da životi ubijenih žena i dece budu spašeni, kao ii pitanje femicida kao posebnog krivičnog dela.

“Tri teme za javno slušanje koje sam predložila važne su zbog toga što je nacionalni kontrolni mehanizam za praćenje i analizu femicida predviđen Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici 2021–2025, i u skladu sa preporukama specijalne izvestiteljke UN za nasilje prema ženama. Nakon femicida u Pirotu i Novom Sadu, gde preduzete mere institucija nisu spasile živote ovih žena, neophodno je da razgovaramo o disciplinskoj odgovornosti profesionalaca. Najzad, činjenica je da se ubistvo žena u porodično-partnerskim odnosima često kvalifikuje kao lakše krivično delo i da se izriču blage kazne počiniocima, zbog čega je sramna i neznalačka ocena ministarke pravde Maje Popović, da je samo spominjanje femicida vid diskriminacije jer je svejedno da li je ubijen muškarac ili žena”, izjavila je Biljana Đorđević.

Za Zeleno-levi front Srbija protiv nasilja podrazumeva Srbiju u kojoj se brine o prevenciji femicida i pruža pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja.

Pročitaj i ovo: