Jednočasovnom blokadom ulaza u deponiju u Vinči danas smo poručili da se ne mirimo sa namerama grada da izgradi spalionicu i da na taj način enormno zaduži gradski budžet za preko 38 miliona evra godišne u narednih 30 godina. Blokadom ulaza i izlaza sa deponije u Vinči želeli smo da pokažemo da nećemo ćutati dok se cene usluga odnošenja otpada četiri puta povećavaju, uništava reciklažna industrija i ugrožava kvalitet vazduha koji dišemo. Spalionica neće proći!

Privatizacija deponije u Vinči i izgradnja spalionice za grad Beograd donose ogromne finansijske obaveze (od preko 38 miliona evra godišnje), kako za sam Grad tako i za kućne budžete građana i građanki. Ako ste do sada plaćali račun za odnošenje otpada 150 dinara, u skoroj budućnosti ćete za ovu stavku izdvajati 600 dinara. To je poskupljenje od čak četiri puta. Ova ekološka i ekonomska katastrofa će imati dugoročne i nesagledive posledice po budžet Grada i živote građana. Zbog svega toga smo odlučili da blokiramo deponiju i da pošaljemo jasnu poruku da će inicijativa Ne davimo Beograd braniti interese građana a ne interese privatnog investitora kome je postojeća gradska vlast potpisivanjem štetnog ugovora omogućila zaradu od preko 1 milijarde evra u narednih 30 godina.

Naš plan za upravljanje otpadom je baziran na zaštiti interesa građana i građanki Beograda. Zalažemo se za novi, pravičniji sistem naplate otpada – po količini generisanog otpada, a ne prema kvadratnom metru stambene jedinice. Ovaj sistem podstiče građane i građanke da više sortiraju otpad. Umesto spaljivanja otpada uvešćemo sistem za sortirano sakupljanje otpada, koji će podstaći reciklažu i kompostiranje. Tako ćemo omogućiti pokretanje zelene ekonomije, što predstavlja ekološki prihvatljiviji, ekonomičniji i održiviji sistem za upravljanje otpadom, uz otvaranje radnih mesta u zelenoj ekonomiji. Želimo sistem integrisanog upravljanja otpadom na celoj teritoriji Beograda. Radićemo na unapređenju infrastrukture za prikupljanje komunalnog otpada u svim delovima Beograda, posebno u prigradskim područjima koja trenutno nisu deo sistema za prikupljanje otpada i gde nastaju divlje deponije. Saniraćemo i zatvoriti postojeće odlagalište u Vinči i otvoriti uređeno odlagalište u skladu sa standardima zaštite životne sredine.Tokom sanacije tokom sanacije iskoristićemo deponijski gas za dobijanje energije i izgraditi postrojenje za kompostiranje bio-otpada. Prirodno đubrivo (kompost) koristiće se za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Beogradu.

Promena dolazi za naš grad. Otpad nije problem, već resurs na koji ozbiljno računamo. Spalionica neće proći.

Prezentaciju analize štetnog ugovora možete preuzeti ovde, potpisani ugovor o Vinči možete preuzeti na linku. Celokupan program Ne davimo Beograd možete pogledati ovde.