Иницијатива Не давимо Београд поднела је данас Уставном суду РС иницијативу за оцену уставности и законитости плана детаљне регулације којим је Скупштина града Београда омогућила изградњу гондоле Калемегдан – Ушће. Саставни део иницијативе је и захтев да се хитно обустави извршење свих појединачних аката или радњи које могу бити предузете на основу плана детаљне регулације за гондолу, а због озбиљних последица на уређење и животну средину града Београда.

План детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, израђен је супротно одредбама Закона о планирању и изградњи, а његовим усвајањем Скупштина града Београда злоупотребила је своја овлашћења, али и узурпирала овлашћења државних органа надлежних за оцењивање усклађености планских докумената, чиме је прекршен и Устав РС.

Изградња гондоле на правцу Калемегдан – Ушће забрањена је како одредбама Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (ПГР), тако и одредбама Генералног убанистичког плана Београда (ГУП). Међутим, у тексту Плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће (ПДР) изнето је погрешно тумачење да ГУП и ПГР нису међусобно усклађени, као и погрешно тумачење Закона о планирању и изградњи по коме је, у случају њихове неусаглашености, могуће изабрати један од два хијерархијски виша планска документа и на њему засновати план нижег реда. Тако је противзаконитим одабиром између два обавезујућа плана, одлучено да ће се поштовати искључиво одредбе ГУП које су волшебно протумачене као оне које иду у корист намерама за изградњу гондоле.

Илустрација: Лука Тилингер

План детаљне регулације за гондолу израдило је предузеће Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), као донацију наручиоцу, ЈП “Скијалишта Србије”. Руководилац израде плана био је Игор Марић, потпредседник Удружења архитеката Србије.

Подсећамо јавност и надлежне органе да је још увек у току поступак процене утицаја изградње гондоле Калемегдан – Ушће пред органима Министарства заштите животне средине, те да исход овог поступка може доказати штетност овог пројекта по заштићена добра, визуре и зелене површине нашег града, чиме може бити заустављена изградња овог непотребног, скупог и штетног објекта. Иницијатива овај процес прати и обавестиће јавност о датуму јавне расправе о изградњи гондоле.

Изградње гондоле Калемегдан – Ушће још један је у низу напада градске власти на заштићена природна и културна добра Београда, а њено извођење значи даљу и неповратну девастацију београдског приобаља, заштићених визура, зеленила парка “Ушће” и највреднијег споменика културе – Београдске тврђаве.

Градоначелник Београда, Зоран Радојичић, најавио је да ће изградња београдске гондоле почети у мају. Споразум о сарадњи на реализацији овог пројекта претходно су потписали Радојичић и директор ЈП “Скијалишта Србије”, Дејан Ћика, против којег је недавно поднета кривична пријава због учешћа у девастацији националног парка Копаоник, помагањем изградње нелегалне кафане на Панчићевом врху.

ПРЕУЗМИТЕ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ ПДР-А ЗА ГОНДОЛУ ОВДЕ

Иницијативу за оцену уставности и законитости поднеле су иницијатива Не давимо Београд и ванредна професорка Правног факултета Универзитета Унион, Јелена Јеринић.