Inicijativa Ne davimo Beograd zahteva od Zaštitnika građana da bude na strani građana, a ne samo još jedan od članova Vladinog kriznog medijskog tima koji sinhronizovano deluje i promoviše poteze vlasti, umesto da obavlja funkciju nezavisnog kontrolora i korektivnog faktora rada organa uprave.

Podržavamo pokretanje postupka kontrole rada Gerontološkog centra u Nišu od strane Zaštitnika građana. Međutim, Zaštitnik građana bi morao da reaguje na kršenja prava građana i kada za to ne dobije odobrenje od vrha vlasti, što je u ovom slučaju jasno, jer je uhapšen direktor nadležne ustanove. Zaštitnik građana bi morao da bude odlučniji u kritici i postupku prema nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a ne da od istog zatraži samo da izvrši nadzor nad radom Gerontološkog centra, jer su u barem 10 ustanova socijalne zaštite, korisnici ustanova i zaposleni oboleli od virusa Covid 19.

Zbog čega Zaštitnik građana nejednako postupa i po kom principu i pravilu bira kada će pokrenuti postupak, a kada će ćutati i praviti se da se ništa ne dešava? Zbog čega nije pokrenuo postupke protiv odgovornih u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje i protiv Ministarstva odbrane, kako bi se utvrdilo čiji su eventualni propusti doveli do toga da se zarazi veliki broj ljudi, uključujući pacijente, medicinsko osoblje i vojnike?

Takođe, da li se Zaštitnik građana oglasio prilikom privođenja novinarke Ane Lalić koja je ukazala na propuste u radu zdravstvene ustanove i nedovoljno zaštitne opreme za lekare i medicinske tehničare? Da li se zapitao šta radi inspekcija rada nadležnog ministarstva u trunutku kada poslodavci teraju radnike na jugu Srbije da rade bez zaštitne opreme, kršeći pravila o bezbednosti na radu, u uslovima pandemije? Da li je reagovao na privođenja građana koji su uhapšeni zbog kršenja karantina na koji nisu bili upućeni odgovarajućim dokumentom?

Morao je da zahteva prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka o socijalna pitanja da se izvrši inspekcija i provere uslovi rada u fabričkim postrojenjima. Takođe, morao je da obavi posete pritvorskim jedinicama i proveri postupanje prema pritvorenima, zbog navodnog kršenja obaveze karantina, kao i da ukaže da su međunarodne preporuke da se primenjuju alternativne mere, u uslovima pandemije, kako ne bi došlo do izbijanja i širenja pandemije u pritvorima i zatvorima.

Umesto da sistemski reaguje i deluje po pitanju kršenja prava građana, Zaštitnik građana obilazi karantine namenjene našim građanima koji su se vratili iz dijaspore u Subotici i Moroviću i privremene bolnice: Sajam u Beogradu i Sportski centar “Čair” u Nišu, ispostaviće se, isključivo u sklopu PR kampanje da ubedi javnost da su uslovi u privremenim ustanovama dobri, opisujući ih u superlativu. Na ovaj način, Zaštitnik građana se uključuje u kampanju optuživanja građana da su razmaženi i nedisciplinovani, jer su se građani drznuli da ukažu na neadekvatne uslove smeštaja i brige za zdravlje građana.

S toga, ovim putem, pozivamo Zaštitnika građana i ohrabrujemo ga da sistemski i profesionalno obavlja svoj posao, a za početak da pokrene postupak prema nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi sa funkcionisanjem celokupnog sistema ustanova socijalne zaštite domskog tipa.