Ne davimo Beograd poziva Zorana Pašalića, Zaštitnika građana, da objavi javno izveštaje i preporuke o kontroli rada lokalne samouprave Grada Beograda povodom prekomernog zagađenja, a povodom kontrole koju je pokrenuo u januaru ove godine.

Ova kontrola je pokrenuta u januaru ove godine, kada je veliko i dugotrajno zagađenje vazduha odjeknulo u javnosti. Inicijativa Ne davimo Beograd je tada, zajedno sa velikim brojem udruženja građana, organizovala seriju protesta zahtevajući konkretne mere u rešavanju zagađenja vazduha.

Posle ovoga pokrenut je postupak kontrole rada Ministarstva zaštite životne sredine i jednog broja lokalnih samouprava zbog prekomerne zagađenosti vazduha, koja pogađa veći broj gradova i lokalnih samouprava u Srbiji u toku 2018. i 2019. godine od strane poverenika, no do danas nikakav izveštaj o stanju u Beogradu nije objavljen.

Podsećamo na činjenicu da ni Ministarstvo zaštite životne sredine, ni Vladina radna grupa za rešavanje zagađenja vazduha, ni drugi nadležni državni organi nisu preduzeli niti sproveli nijednu konkretnu meru koja bi vodila smanjenju zagađenja vazduha, već su svi koraci, sprovedeni u ovom domenu, bili namenjeni relativizaciji i umanjenju ovog problema u javnosti.

Pročitaj i ovo:

Lazović za Peščanik: Otvoreno pismo Ireni Vujović

Povod za ovo otvoreno pismo je vaša tvrdnja da je neodgovorno i tendenciozno govoriti da država ne radi ništa u vezi sa zagađenjem vazduha i da su građani uskraćeni za informacije o stanju vazduha. Obe ove tvrdnje objavili ste u Kuriru na dan održavanja protesta za bezbedan vazduh, na koji je pozvala Eko straža.

  • dolarni panel

Ne davimo Beograd uputio Ministarstvu rudarstva i energetike komentare u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije

Inicijativa Ne davimo Beograd je uputila Ministarstvu rudarstva i energetike komentare u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Zakona o obnovljivim izvorima energije, a pored toga što smo zahtevali da se produži rok, dat za predloge i komentare građana, ukazali smo i na propuste načinjene u ovoj, ranoj fazi planiranja Zakona i predložili moguća rešenja.