Autonomni ženski front izražava najdublje saučešće porodici i prijateljima ubijenih žena u Beočinu. Neprihvatljivo je da nakon čak 28 femicida u 2023. godini, započinjemo novu godinu sa dvostrukim femicidom i tragedijom koja je mogla biti sprečena. Ovaj događaj jasno pokazuje da je sistem opet zakazao kad su u pitanju zaštita i bezbednost žena.

Sigurnost, bezbednost žena i adekvatno kažnjavanje počinilaca nasilja ne smeju biti samo mrtvo slovo na papiru. Redovno prijavljivanje nasilja, kao i mere poput zabrane prilaska bez dosledne primene ne garantuju bezbednost žena.

Zeleno-levi front se zalaže za odlučniji institucionalni odgovor na nasilje nad ženama, koji uključuje temeljnu procenu rizika, revnosnu i pravovremenu koordinaciju svih institucija. Neophodno je i i uključivanje ženskih organizacija u sistemski odgovor, koji će uključiti feminističku perspektivu koja je u drugim državama pomogla u rešavanju problema nasilja nad ženama. Takođe, neophodno je uspostaviti centralnu evidenciju i registar svih slučajeva nasilja nad ženama, a posebno mehanizam na nacionalnom nivou za praćenje i analizu slučajeva femicida (Femicide Watch). Zahtevamo ustanovljavanje disciplinske i druge odgovornosti stručnjaka za postupanje u slučajevima femicida.

Zeleno-levi front će nastaviti kao i do sad da se svojim institucionalnim delovanjem, ali i drugim oblicima političkog aktivizma, beskompromisno bori za bezbedan život svih žena u Srbiji bez straha od nasilja.

Autonomni ženski front, ženska organizacija u okviru Zeleno-levog fronta

Pročitaj i ovo: