Inicijativa Ne davimo Beograd je uputila poziv Ministarstvu rudarstva i energetike da neizostavno produži rok predviđen za dostavljanje sugestija zainteresovane javnosti povodom Polaznih osnova za izradu Nacrta zakona o obnovljivim izvorima energije.

solarni-paneli

Predviđeni period za dostavljanje predloga je od 31. decembra 2020. godine do 12. januara 2021. godine. Smatramo da je taj rok izuzetno kratak, posebno zbog toga što najveći deo naznačenog perioda čine praznični dani, te su građani i organizacije civilnog društva tako sprečeni da na delotvoran način učestvuju u procesu izrade datog Nacrta. Uz to, epidemiološka situacija u zemlji samo uvećava potrebu za određivanjem fleksibilnijeg roka za podnošenje predloga i sugestija.

Zato smo pozvali Ministarstvo da dati rok neizostavno produži za mesec dana kako bi sve zainteresovane strane bile u mogućnosti da svojim predlozima pruže maksimalni doprinos izradi tako važnog dokumenta kao što je Zakon o obnovljivim izvorima energije.

Ministarstvo smo podsetili i na to da je Evropska komisija već upućivala Srbiji poziv da unapredi proces konsultacija sa zainteresovanom javnošću i utvrdi realističnije rokove za konsultacije kako bi javnost mogla da pruži kvalitetan doprinos izradi propisa.

Pročitaj i ovo: