УЧЛАНИ СЕ У ИНИЦИЈАТИВУ

НЕ ДАВИМО БЕОГРАД

 

Пример уплатнице за уплату годишње чланарине

Primer uplatnice

Број рачуна:

205-0000000268759-75

Прималац:

Удружење Не давимо Београд, Цвијићева 106, 11000 Београд

Сврха уплате:

Чланарина за 2020. годину

Шифра плаћања:

189 за уплате у новцу, 289 за уплате преко рачуна

Износ:

1200,00 рсд

*U slučaju da niste u mogućnosti da platite članarinu, molimo Vas da nas obavestite kako biste bili oslobođeni plaćanja