Tragedija koja se desila juče u Novom Sadu kada je pedesetčetvorogodišnji radnik poginuo usled pada sa visine, morala je biti sprečena. Naime, kako nam javljaju građani, problem sa radnicima koji bez zaštite rade na velikim visinama baš na Pupinovoj palati, prijavljivan je inspekciji rada više puta u toku građevinske sezone prošle godine. Reakcije su izostale, uprkos tome što je, po svemu sudeći i sama inspekcija bila svesna ovog problema. Praksa da se na pozive građana ne reaguje očigledno nije neuobičajena. Ovoga smo bili svedoci i na gradilištima u Beogradu, kao što su ona u Resavskoj ulici i studentskom domu Slobodan Penezić Krcun, gde su građani ukazivali na rizik od povreda, ali je reakcija izostala.

Koliko je situacija alarmantna govori podatak da se uprkos tome što je broj stradalih iz godine u godinu sve veći, u 2017. je bio 39, a prošle godine 53 radnika je stradalo na radnom mestu, ni jedan poslodavac nije odgovarao po krivičnim prijavama inspekcije za rad za ugrožavanje bezbednosti na radu.
Podsećamo da je prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, “poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.” I to tako “da sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu ne prouzrokuje finansijske obaveze za zaposlenog i predstavnika zaposlenih i ne utiče na njihov materijalni i socijalni položaj stečen na radu i u vezi sa radom.”

Dve strane koje u ovim situacijama zakažu su država i poslodavac. Država koja je preko inspekcijskih službi obavezna da vrši nadzor nad primenom mera bezbednosti i poslodavac koji je obavezan da primeni mere kako bi zaposlenima obezbedio bezbedno radno okruženje. Poslodavci često izbegava primenu mera bezbednosti na radu iz finansijskih razloga, na uštrb zdravlja zaposlenih, na šta država mora da reaguje.

Kada su prošle godine padom sa visine poginula dva radnika, na gradilištu Beograda na vodi, inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je protest pod nazivom “Koliko vredi život u Srbiji?” na kome su građani zahtevali da se promeni odnos države prema ovom problemu.

U nastavku su fotografije sa ovog gradilišta i prepiska jednog građanina Novog Sada sa inspekcijom rada iz septembra 2018. godine: